Стихи и поэтические переводы Светланы Галкин

נהנה

זמן קשה נפל עלינו,

זמן «להיות או לא להיות«,

אל תגזימו, ידידינו,

בואו נחיה ובלי לבכות.

המילים שמתחרזות

הן — לחיות וליהנות.

נהנה מהחיים,

משמיים מתחלפים,

מהשמש החמה,

משמחה ומדממה.

מהמים הצלולים,

שלכוס שלך זורמים,

מסבון שכה עוזר

מהנגיף להישמר,

מזריחות ומשקיעות,

מידיים נקיות!

 

ישוב חיות

 

,ברחוב הרבה בתים

,יש גדולים ויש קטנים

.לכולם צבעים שונים

 

,הנה בית שחור-לבן

,גר בו מישהו שמנמן

,הוא שחור כמעט כולו

 .רק חזה לבן יש לו

,כרגיל, הוא  בטיול

!תנחשו מי הוא?  חתול

,לא אוכל הוא ממתקים

.אז שמנת לו נותנים

 

,בית קטן צמוד לקיר

.כל אחד אותו מכיר

יש הרבה בתים כאלה

.ובכל אחד גר כלב

,כלב, צא ממלונה

.תקבל אז מתנה

אך  הכלב לא רוצה

.לא לנבוח, לא לצאת

,מבקר אצל שכנים

.משחק עם חברים

משאירים במלונה

.עצמות  במתנה

.הנה בית קטן, סגול

!מי עומד שם? תרנגול

עם כרבולת אדומה

.לכוכב זוהר דומה

?מה אוכלים תרנגולים

.גרגרים  וגרעינים-

 

?מי קופץ מבית צהוב

!כל אחד רואה, זה קוף

בלי כנפיים הוא קופץ

.כמו ציפור מעץ לעץ

,הוא הגיע מסוואנה

.בוא נתן לקוף בננה

 

.בית יפה ענק, אפור

.אין כמוהו  באיזור

,בתור דלת שער גדול

?מי לגור בבית יכול

,קול שלו נמוך, מבהיל

,בדרכו הכל מפיל

,לאדם מאוד מועיל

!כבר ניחשתם! זהו — פיל

?איזה שי לפיל נותנים

.שק ענק של רימונים

,בית גבוה ביותר

?מי שם גר?  אולי נמר

לא!  ג’ירפה גרה שם —

 !עם צווארה  המפורסם

,החיה גבוהה כמו ברוש

,הצוואר מוביל לראש

בצמרת העצים

 .העלים שלה צומחים

 ואנחנו לה נותנים

.קערת עלים טריים

 

?מי שם זז בין עשבים

,עם עיניים כמו חרוזים

,עם זנב דומה לשרוך

!כי הוא דק וכה ארוך

,וקולו צפצפני

 — אך אופיו כה רציני

 ,מביתו מוקדם יוצא

.בשדה דגנים מוצא

?חמודים, ניחשתם כבר

!החיה נקראת עכבר

?איזה פרס יש לעכבר

.כמה קוביות סוכר

 

,איזה יופי של יישוב
!נטייל שם שוב ושוב