Стихи и поэтические переводы Светланы Галкин

חתן  וכלה

חיה של מארק כה נפלאה,

היא לא כלבה, לא חתולה.

      מדהים!  העז גרה אצלו,

      שמחה וצחוק בבית שלו!

קופצת היא קפיצות גבוהות,

כל העזים תמיד קופצות.

      קפצה הרבה! וברצון

      קפצה על אדן החלון.

אך בלי חבר קשה לחיות,

שידוך החליטו לעשות.

      הביאו לה חבר מושלם,

      את הפגישה ראו כולם.

לגשת תיש לא העיז,

אבל רקד לפני העז.

      תחילה כלה הייתה קרה,

      מהחתן קצת נזהרה.

אך החתן צעיר, נועז!

העז הבינה זאת, מאז

      נפל «מעוז»,

      ניצח עוז!

והנה — קמה משפחה,

ומאחלים להם שמחה!

 

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *