Песенный конкурс

Учебный видеоканал «Марк Ниран» объявил конкурс.

Тексты песен участников, согласно условиям конкурса, будут опубликованы в этом материале.

Наталья Писаренко Гимн АХАЗ


המנון
באולפן היה תלמיד
שרצה ללמוד עברית.
הוא בעונג השתתף בשיעור.
כך עברה כמעט שנה:
לא הבין הוא אף מילה
וכולם אמרו: «עברית שפה קשה».
יום אחד, הוא נכנס
לאתר לימוד עברית בשם «אחז».

מארק חרך הוא מורה כה ידוע!
אוהבים אותו מאוד תלמידים!
כל דקה שואלים: «איך? מדוע?»
ומסביר הוא בקלות להם כללים.

איך בונים בנין פעל?
בשביל מה צריכים משקל?
איך אפשר לקרוא סיפור בלי מילון?
מארק יודע את הכול:
ניסיונו בתחום גדול.
האמינו! כל אחד אצלו יכול.
גם אתה מתבקש
לאתר בשם «אחז» להיכנס!

מארק חרך הוא מורה כה ידוע!
אוהבים אותו מאוד תלמידים!
כל דקה שואלים: «איך? מדוע?»
ומסביר הוא בקלות להם כללים.

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *