Русско-ивритский словарь по теме «Погода»


гроза, облака, дымка, туман סוּפַת רְעָמִים, עֲנָנִים, אוֹבֶך, עֲרָפֶל

гроза סוּפַת רְעָמִים
гроза, тип бурного ненастья, которое создает громы и молнии
                              סוּפַת רְעָמִים ,סוּג שֶל סוּפָה הַיוֹצֵרֶת רְעָמִים וְבּרָקִים
— при грозе шквалистое усиление (сильные порывы) ветра בְּמַהֲלָך סוּפַת רְעָמִים מַשַבֵי רוּחַ חָזָקִים
индекс грозы, показатель для оценки вероятности развития грозы
אִינדֶקס סוּפּוֹת רְעָמִים, אִינדִיקַטוֹר לְהַעֲרָכַת הַהִסתַבּרוּת לְהִתפַּתחוּת שֶל סוּפּוֹת רְעָמִים
сильная гроза סוּפַת רְעָמִים עַזָה
сухая гроза, гроза и молния без дождя סוּפַת רְעָמִים וּבָּרָקִ לְלֹא גֶשֶם
гром, звук взрыва, вызванный молнией רַעַם, קוֹל פִּיצוּץ הַנוֹצֵר עַל יְדֵי הַבָּרָק
молния בָּרָק
— ветвистая \линейная בָּרָק עָנֵף\ יָשָׁר
проблеск молнии זִיק בָּרָק
явления при отдаленной грозе תוֹפַעוֹת בְּסוּפַת רְעָמִים רָחוֹקָה
зарница, сполох הֶבהֵק; בְּרִיקָה בְּעָנָן, בְּרִיקָה רְחוֹקָה
— когда молния далёкая, чтобы услышать гром כּשֶהַבַרָק רַחוֹק מִכּדֵי שמִיעַת הַרַעַם
— рассеянный свет молнии, когда проблеск невидим הַאוֹר הַמְפוּזָר שֶל בָּרָק, כּשֶהַזִיק אֵינוֹ נִראֶה
облака עָבִים \ עָבוֹת, עֲנָנִים
облако, собрание капелек воды, плавающих в воздухе
עָנָן, אוֹסֶף טִיפּוֹנות (טִיפּוֹת זָעִירוּת) מַיִם הַמְרַחֵפוֹת בְּאֲווִיר
типы облаков סוּגֵי עֲנָנִים
облака, из которых идёт град עַנַנִים הַמוֹרִידִים בָּרָד
— темно-серого пепельного цвета, иногда приобретают зеленоватый оттенок
                                         בְּצֶבַע אַפרוּרִי אֲפוֹר- כֵּהֶה, מְקַבּלִים לְעִיתִים גָווֶן יְרַקרַק
грозовые (облака\ тучи), создающие грозы עַנְנֵי סְעָרָה הַיוֹצֵרִים סוּפוֹת רְעָמִים, עַנַנִים שֶל סוּפוֹת רְעָמִים
дождевые עַנְנֵי גֶשֶם, חַשרַת מַיִם
— проливают дождевые капли на землю עֲנָנִים מַמטִירִים טִיפּוֹת גֶשֶם עַל הַקָרקָע
— крупная, темная туча, из которой выпадают осадки נִימבּוּס, עָנָן כָּבֵד וְכֵּהֶה שֶמוֹרִיד מִשקָעִים
— тяжёлое, темное, полное водой и ледяных кристаллов облако, предвещающее дождь или снег
                                        עָנָן כָּבֵד וְכֵּהֶה מָלֵא מַיִם וְגבִישֵי קֵרַח, הַמְבַשֵׂר גֶשֶם אוֹ שֶלֶג
искусственные מְלָאכוּתִיים עֲנָנִים
кучевые עֲנָנִים עָרַמתִיים, קוּמוּלוּס
кучево- дождевые, низкие кучевые облака, из которых идут осадки
                                                                                         עַנְנֵי קוּמוּלוּנִימבּוּס, עֲנָנִים נַמוּכִים עָרַמתִיים שֶמוֹרִידִים מִשקָעִים
явления, сопровождающие облака — это дождь, град, снег, молнии, гром и даже торнадо
הַתוֹפַעוֹת הַמְלַווַת אֵת הַעַנְנֵי הֵן גֶשֶם, בָּרָד, שֶלֶג, בָּרקִים וְרַעַמִים וְאַף טוֹרנַדוֹ
— средне-кучевые עֲנָנִים בֵּינוֹנִיים עָרַמתִיים , אַלְטוֹקוּמוּלוּס
легкие и светлые עֲנָנִים קַלִים וּבָּהִירִים
— не дождевые, облака из которых не идут дожди עֲנָנִים שֶאֵינָם מוֹרִידִים גֶשֶם
перистые עֲנָנִים נוֹצִיים, עַנְנֵי נוֹצָה, עַנְנֵי צִירוּס
— перисто-кучевые, высокие кучевые עֲנָנִים גבוֹהִים עָרַמתִיים , עַנְנֵי צִירוֹסקוּמוּלוּס
— перисто-слоистые עַנְנֵי צִירוֹסְטְרָטוּס
перламутровые, полярные стратосферные облака (состоят из частиц льда)
                       עֲנָנִים צדָפִים, עֲנָנִים סטרָטוֹספֶרִיים קוֹטבִיים (הַמוּרכָּבִים מִגבִישֵי קֵרַח)
плывущие עֲנָנִים נוֹדֵדִים, נוֹסעִים
серебристые, ночные или облака, светящиеся в ночи עֲנָנִים כָּסוּפִיים לֵילִיים, אוֹ עַנְנִים זוֹהַרִים בְּלַילָה
слоистые עֲנָנִים שִכבָתִיים, עַנְנֵי סְטְרָטוּּס
— средне-слоистые עֲנָנִים בֵּינוֹנִיים שִכבָתִיים , עַנְנֵי אַלְטוֹסְטְרָטוּס
— слоисто-дождевые עַנְנֵי נִימבּוּסטרַטוּס
— слоисто-кучевые עַנְנֵי סְטְרָטוּּקוּמוּלוּס
цилиндрические עַנְנֵי גָּלִיל
облако линзовидное, чечевицеобразное עָנָן דְּמוּי עֲדָשָׁה
облачный флаг עֲנַן דֶּגֶל
— облако в виде белого флага над горной вершиной עֲנַן בְּצוּרַת דֶּגֶל לָבָן מֵעַל הַפִּסגַת הַהַר
облачко (уменьшительное от облако) עַבעָב, עָבִיב
слой облаков רוֹבֶד עֲנָנִים
облачно, говорят облачное небо, покрыто облаками מְעוּנָן,כּלוֹמַר שָמַיִים מְעוּנָנִים
безоблачно; ясно, на небе нет облаков לְלֹא עֲנָנִים; בָּהִיר, בָּרוּר, אֵין עֲנָנִים בְּשָמַיִים
облачность, состояние покрытия неба облаками עַנְנוּת, מַצַב שֶל כִּיסוּי הַשָמַיִים בְּעֲנָנִים
высокая и средняя עַנְנוּת גבוֹהָה וּבֵּינוֹנִית
значительная עַנְנוּת מַשמָעוּתִי
— облачность покрывает более половины поверхности неба, небо облачно не полностью
עַנְנוּת הַמְכַסֶה יוֹתֵר מִמַחֲצִית פּנֵי הַשָמַיִים אַך לֹא לְגַמרֵי ; הַשָמַיִים מְעוּנָנִים לְגַמרֵי
— увеличение облачности до значительной עַנְנוּת מוּגבֵּרֵת עַד מַשמָעוּתִי
— погода облачная מֶזֶג אֲווִיר מְעוּנָן
малооблачно, скопление облаков покрывает небо не более чем на треть
                                                חַשרַת עֲנָנִים מְכַסֶה אֵת הַשָמַיִים לֹא יוֹתֵר מִשלִיש
переменная, облачно с меняющейся облачностью מְעוּנָן בְּעַנְנוּת מִשתַנֶה
— облака то заслоняют солнце, то оно снова появляется
                                    עֲנָנִים פַּעַם מַסתִירִים אֵת הַשֶמֶש פַּעַם הִיא מוֹפִיעַה שוּב
частичная עַנְנוּת חֶלקִית
— облачность покрывает меньше половины поверхности неба עַנְנוּת הַמְכַסֶה פַּחוֹת מִמַחֲצִית פּנֵי הַשָמַיִים
— малооблачно до ясного מְעוּנָן חֶלקִית עַד נָאֶה
сплошная עַנְנוּת הַמְכַסֶה פּנֵי הַשָמַיִים לְגַמרֵי
— небо полностью (или более чем на 80%) закрыто тучами, погода пасмурная
                                                שָמַיִים מוּעָבִים לְגַמרֵי (אוֹ יוֹתֵר מִ 80%),מְעוּנָן
облачно с прояснением מְעוּנָן וְלְאַחַר מִכֵּן הִתבַּהֲרוּת; מְעוּנָן עִם הִתבַּהֲרוּת
— облака покрывают половину небесного свода, но временами их количество уменьшается
до «ясно» » עַנְנוּת הַמְכַסֶה מַחֲצִית פּנֵי הַשָמַיִים אֲבָל לִפרָקִים מִספָּרֵם מִצטַמצֵמוֹת לְ » בַּרוּר
— облачно, но ожидается прояснение מְעוּנָן אַך צָפוּיה הִתבַּהֲרוּת
сгущение облаков חַשרָה
конденсационный след פַּס הִתעַבּוּת
— белый след, который оставляет реактивный самолет, летящий высоко в атмосфере
שוֹבֶל לָבָן שֶמַשאִיר מְטוֹס סִילוֹן בְּעַת טִיסתוֹ בְּגוֹבָה רַב בְּאַטמוֹספֶרָה
— эти следы — облака состоящие из ледяных кристаллов שבָלִים אֵלוּ הֵם עֲנָנִים הַמוּרכָּבִים מִגבִישִים קֵרַח
дымка атмосферная\ воздушная, слабый туман עַרפִילִית, אוֹבֶך
помутнение воздуха, в котором присутствуют различные частицы (такие как песчинки и
пыль) или дым (от пожаров) עֲכִירוּת אֵת הַאֲווִיר בָּה נִמצָאִים חֶלקִיקִים שוֹנִים כּמוֹ גִירגֵרֵי חוֹל וְאָבָק אוֹ עָשָן
— воздух пыльный, мутный, подернутый дымкой אָבִיך
— ограничивает видимость до 1 — 10 км אוֹבֵך מַגבִּיל אֵת הֵרָאוּת בְּין 1 ק״מ לְ-10 ק״מ
дымка высокая (в верхней части атмосферы) ) אוֹבֶך רוּם (בְּרוּם האַטמוֹספֶרָה
мгла, сухой туман, пыль в воздухе אוֹבֶך
марево (дымка), пелена, завеса тумана עֲרָפֶל , נֵד עֲרָפֶל
туман עֲרָפֶל
туман — это фактически облако, созданное близко к поверхности земли
עֲרָפֶל הוּא לְמַעֲשֶׂה עֲנַן הַנוֹצֵר בְּסָמוּך לְקָרקָע
— воздух становится густым из-за крошечных капелек воды (как в облаке), и видимость
ухудшается נַעֲשָׂה הַאֲווִיר סָמִיך בְּשֵל טִיפּוֹת מַיִם זְעֵירוֹת (כְּבּעֲנַן) וְהֵרָאוּת נַעֲשִׂית לָקוּיַה
— предел видимости малый (менее 1000 м) טווָח הֵרָאוּת קָטָן
типы туманов סוּגֵי עֲרָפֶלִים
адвективный (или перемещающийся туман) ) עֲרָפֶל אֲדבֵקצִיָה (אוֹ עֲרָפֶל הַסָעָה
белый, густой, как молоко עֲרָפֶל לָבָן, סָמִיך כּמוֹ חָלָב
горный עֲרָפֶל הַרִים
долин (в долинах между горами) и склонов (на склонах гор)
                (בְּעֲמָקִים שֶבֵּין הַרִים) וְעֲרָפֶל מִדרוֹן (בְּמוֹרָדוֹת הַהַרִים) עֲרָפֶל עֲמָקִים
искусственный עֲרָפֶל מְלָאכוּתִי
испарения, клубы тумана над полыньёй или разводьями עֲרָפֶל קִיטוֹר
— выглядит как пар, очень местный туман עֲרָפֶל זֵה נִראָה כּמוֹ קִיטוֹר, עֲרָפֶל מְאוֹד מְקוֹמִי
лёгкий, очень слабый, дымка עֲרָפֶל קַל
— видимость более / равна 1000 м, но менее 10 км הַרָאוּת מֵעַל / שָווֶה לְ 1000מ, אֲבָל פַּחוֹת מִ -10 ק»מ
ледяной\ морозный, состоящий из кристалликов льда, иней עֲרָפֶל הַמוּרכַּב מִגבִישֵי קֵרַח, כְּפוֹר, רָייִם
— наблюдаемый при температуре воздуха ниже -10 градусов
                            נִצפָּה בְּטֶמפֶּרָטוּרָה הַאֲווִיר מִתַחַת לְ- 10 מַעֲלוֹת
морской עֲרָפֶל יָם
поземный (в приземной атмосфере), мелкий поверхностный עֲרָפֶל רָדוּד
— погодное явление, которое возникает на низкой высоте תוֹפָעָה בְּמֶזֶג אֲווִיר שֶנוֹצֵרֵת בְּמַקוֹמוֹת נַמוּכִים
просвечивающий עֲרָפֶל שָקוּף
— горизонтальная видимость на уровне 2 м менее 1000 м בְּרָמָה שֶל 2 מ פַּחוֹת מִ 1000 מ רָאוּת אוֹפקִית
радиационный עֲרָפֶל קרִינָתִי \קרִינָה
— вид тумана, создаваемый быстрым охлаждением поверхности ночью
                       סוּג שֶל עֲרָפֶל הַנוֹצֵר עַל יְדֵי הִתקָרְרוּת מָהִירָה שֶל פּנֵי הַשֶטַח בְּלַילָה
— обычно почти рассеивается\ испаряется после восхода солнца
                                   בְּדֶרֶך כּלָל מִתפַּזֵר\ מִתאַדֶה מְעַט לְאַחַר זריחַת הַשֶמֶש
сильный (видимость менее или равна 200 м) ) עֲרָפֶל כָּבֵד (רָאוּת אוֹפקִית פַּחוֹת מִ / שָווֶה לְ 200מ
сплошной (очень густой и сильный туман) עֲרָפֶל מְאֹד סָמִיך וכָּבֵד
фронтальный или туман осадков עֲרָפֶל חַזִיתִי אוֹ עֲרָפֶל מִשְׁקְעִים
затуманенность, небольшое (слегка\не совсем) ухудшение видимости из-за слабого тумана
                      עַרְפִלִּי בְּמִקְצָת (לֹא לְגַמרֵי),כּּשֶהֵרָאוּת לָקוּיַה מֵחֲמַת עֲרָפֶל קַל
клочья тумана, туман местами קִרְעֵי עֲרָפֶל
смог, воздушный смог, смесь дыма и тумана (дым плюс туман)
           עַרפִּיחַ אֲווִיר, עַרפִּיח, תַעֲרוֹבֶת שֶל עָשָן וְעֲרָפֶל נִקרָא גַם עָשָפֶל (עֲרָפֶל + עָשָן)
— тяжёлые условия видимости из-за загрязнения воздуха, созданного сочетанием тумана
и сажи תנַאי רָאוּת קָשִים בְּשֶל זִיהוּם אֲווִיר הַנוֹצֵר כְּתוֹצָאָה מִשִילוּב בֵּין עֲרָפֶל וּפִּיחַ

6 комментариев

  1. Я что-то в танке по ходу,хоть мне разговорный язык совсем не нужен,а вот письмо и чтение ОЧЕНЬ даже.вообщем,кроме как в двух несчастных комментах я иврита не нашла(

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *