Русско-ивритский словарь по теме «Погода»

атмосферные осадки, различные виды осадков מִשקָעִים, סוּגִים שוֹנִים שֶל מִשקָעִים

жидкие осадки (дождь, роса) (מִשקָעִים נוֹזלִיים (גֶשֶם,טַל

1. виды дождя סוּגִים שֶל גֶשֶם

бурный, очень сильный, сопровождаемый сильными ветрами, наносящий ущерб
                   גֶשֶם אַלִים (סוּפַת גֶשֶם), גֶשֶם חָזָק מְאוֹד, מִלווֶה בְּרוּחוֹת חָזָקוֹת, גִֶשֶם זַעַף\ סָעַר
— идущий с очень высокой интенсивностью более 50 мм в час
                                        גֶשֶם הַיוֹרֵד בְּעוֹצמָה גבוֹהָה מְאוֹד, יוֹתֵר מ-50 מ״מ בְּשָעָה
— в основном из больших кучево-дождевых облаков и во время сильных гроз
גֶשֶם הַיוֹרֵד לָרוֹב מִן עֲנָנִי קוּמוּלוֹנִימבּוּס גדוֹלִים וּבְּעַת סוּפוֹת רְעָמִים חָזָקוֹת
временами, изредка, иногда גֶשֶם מִדֵי פַּעַם, לִפרָקִים
грибной\ слепой גֶשֶם פִּטרִיוֹת
— мелкий, моросящий дождь, идущий из низких туч, при свете солнца в грибную пору (дождь,
после которого растут грибы)
גֶשֶם זַרזִיף קַל, הַיוֹרֵד מִעֲנָנִים נָמוּכִים כַּאֲשֶר הַשֶמֶש זוֹרֵחֵת, בְּעוֹנַת הַפִּטרִיוֹת (גֶשֶם אַחֲרָיו צוֹמחוֹת הַפִּטרִיוֹת)
грозовой, сопровождаемый грозами и градом גֶשֶם מְלוּוֶה סוּפוֹת רְעָמִים וּבָּרָד
грязный גֶשֶם ״מְלוּכלָך״
искусственный, засев облаков גֶשֶם מְלָאכוּתִי, מַעֲשֶׂה יְדֵי אָדָם, «זרִיעַת» עֲנָנִים
капельный, падающий большими каплями גֶשֶם טִפטוּף, גֶשֶם הַיֹרֵד בְּטִיפּוֹת גדוֹלוֹת
— слабый и не поддающийся измерению גֶשֶם קַל מְאוֹד וּבִּלתִי מָדִיד
— похож на тонкий дождь, но капли больше и плотнее דוֹמֶה לְגֶשֶם דַק, אַך הַטִיפּוֹת גדוֹלוֹת וְצפוּפוֹת יוֹתֵר
кислотный גֶשֶם חוּמצִי
косой גֶשֶם מְלוּכסָן
кратковременный גֶשֶם רִגעִי\קָצָר
легкий, слабый, интенсивность дождя менее 2,5 мм в час
                                       גֶשֶם קַל, הַיוֹרֵד בְּעוֹצמָה קַלָה, פָּחוֹת מִ-2.5 מ״מ בְּשָעָה
мелкий, слабый, надоедливый\ нудный дождь גֶשֶם זַרזִיף, גֶשֶם חַלָש וְטוֹרדָנִי
— сопровождается легким и неустойчивым ветром מִלווֶה בְּרוּחַ קַלָה וְלֹא יַצִיבָה
морось, дождь тонкий, легкий и нежный, капли дождя мелкие (меньше полмиллиметра) и не
плотные, падают очень медленно
                 גֶשֶם דַק, קַל וְעַדִין, הַטִיפּוֹת קטַנוֹת (פַּחוֹת מִחֵצִי מִילִימֶטֶר) וְאֵינַן צפוּפוֹת, יוֹרֵדוֹת לְאַט מְאוֹד
— интенсивность осадков составляет 0,05—0,25 мм/ч הַיוֹרֵד בְּעוֹצמָה 0,05-0,25 מ״מ בְּשָעָה
— тонкая морось, мелкий моросящий дождик, слабый дождь из крошечных капель дождя
             גֶשֶם רְבִיבִים, גֶשֶם זַרזִיף, רֶסֶס, גֶשֶם דַק מְאוֹד עָשׂוּי בְּטִיפּוֹת זְעִירוּת דַקִיק
обложной (при котором небо обложено тяжёлыми тучами), затяжной, продолжительный,
сплошной и относительно равномерный, идёт медленно и непрерывно
גֶּשֶׁם שׁוֹטֵף (שָמַיִים מִן עֲנָנִים כּבַדִים), גשֶם מְמוּשָך, גֶשֶם דֶלֶף, רָצִיף וְאָחִיד יַחֲסִית, היוֹרֵד לְאַט וּבִּלתִי פּוֹסֵק
— широкие и непрерывные дожди, которые простираются от горизонта до горизонта
גשָמִים נִרחָבים וְרָצוּפִים, המִתפָּרֵשִׂים מִִאוֹפֶק לְאוֹפֶק
прерывистый (идёт с перерывами, время от времени)
                                       ) מִמְטָר\ גֶשֶם לְסֵירוּגִין (הַיוֹרֵד עִם הַפסָקוֹת מֵעֵת לְעֵת
— идёт потоками, внезапно начинается и внезапно прекращается, и в большинстве случаев он
очень сильный גֶשֶם הַיוֹרֵד בְֹקִילוֹחִים, מַתחִיל פִּתאוֹם וּפּוֹסֵק פִּתאוֹם, ועַל פִּי רוֹב הוּא חָזָק מְאוֹד
сильный, относительно густой מָטָר עוֹז, גֶשֶם כָּבֵד, צָפוּף יַחֲסִית
средний, умеренный от 2,5 мм до 10 мм в час גֶשֶם הַמְמוּצָע
                    גֶשֶם בֵּינוֹנִי: גֶשֶם הַיוֹרֵד בְּבְּעוֹצמָה בֵּינוֹנִית, 2.5 מ״מ בְּשָעָה עַד 10 מ״מ בְּשָעָה
дожди благодатные — библейское название для осадков щедрых, сильных, обильных и
необходимых גִשמֵי בּרָכָה, שֵם תַנָ»כִי לְמִמטָרִים נְדָבִים, חָזָקִים, שוֹפֵעִים ונְָחוּצִים
— хорошие дожди גשָמִים יָפִים
летние גִשמֵי קַיִץ
— идущие также в летние месяцы, в основном в прибрежном районе, обычно лёгкие
גשָמִים וְיוֹרדִים גַם בְּחוֹדשֵי הַקַיץ בְּעִיקָר בְּאֵזוֹר הַחוֹף, בְּדֶרֶך כּלָל הֵם קַלִים
местные, непродолжительные מִמטָרִים מְקוֹמִיים
разбросанные\ отдельные, не имеют географической непрерывности и идут в разных
местах (обычно покрывают 30% -60% площади)
מִמטָרִים פָּזוּרִים שֶאֵין לְהֵם רְצִיפוּת גֵיאוֹגרָפִית וְהֵם יוֹרֵדִים בְּמקוֹמִים שוֹנִים (מְכָסִים לָרוֹב 30%-60% מִהַשֶטַ
тяжелые מִמטָרִים כּבַדִים
— идут большую часть времени и покрывают большую часть площади
גשָמִים הַיוֹרֵדִים רוֹב הַזמַן וּמְכָסִים אֵת רוֹב הַשֶטַח
ливень, ливневый дождь, проливной дождь
                         גֶשֶם זַעַף, גֶשֶם זַלעָפוֹת, גֶשֶם שוֹטֵף,גֶשֶם סוֹחֵף,גשם סִילוֹני, שִיטָפוֹן
— идущий в виде потоков с высокой интенсивностью, от 10 мм до 50 мм в час
           גֶשֶם הַיוֹרֵד כְּקִילוּחִים בְּעוֹצמָה, בֵּין 10 מ״מ בְּשָעָה עַד 50 מ״מ בְּשָעָה
дождь как из ведра, короткий дождь\ливень, идущий очень сильным потоком, который
изливается за один раз, интенсивность дождя превышает 1 мм/мин
      גֶשֶם הַיוֹרֵד בְּקִילוּחִים חָזָקִים בְּיוֹתֵר הַנִיתַך בְּבַּת אַחַת, עוֹצמַת הַגֶשֶם עוֹלֶה עַל 1 מ»מ / דַקָה
дождь идет стеной, внезапный, проливной на небольшом участке, «разбитое облако \
облачный прорыв «, интенсивность дождя превышает 1,5-2 мм/мин
                                פֶּרֶץ עָנָן, «שֶבֶר עָנָן», עוֹצמַת הַגֶשֶם עוֹלֶה עַל 1.5-2 מ»מ / דַקָה
дожди муссонные גִשמֵי הַמוֹנסוּן
сильные ливни, которые идут когда горячий воздушный поток приносит влажный воздух
с моря הֵם מִמטָרִים עַזִים הַיוֹרֵדִים כּשֶזרִימַת אֲווִיר חַם מֵבִיא אֲווִיר לַח מִן הַיָם
первый сильный дождь, который идёт осенью יוֹרֶה, גֶשֶם הַחָזָק הַרִאשוֹן שֶיוֹרֵד בְּסתָיו
— количество осадков 5 мм и более כַּמוּיוֹת מִשקָעִים שֶל 5 מ״מ וְיוֹתֵר
последний дождь, который идёт в конце сезона дождей
                                 מַלקוֹש, הַגֶשֶם הַאַחֲרוֹן שֶיוֹרֵד בַּסוֹף עוֹנַת הַגשָמִים
потоп, бурный поток, наводнение; ливень מַבּוּל, שִיטָפוֹן
— очень сильный дождь, максимальное количество воды в минуту
                                      גֶשֶם חָזָק מְאוֹד, כַּמוּיוֹת מֶיִם מַקסִימָלִיוֹת בְּדַקָה
дождливая погода מֶזֶג אֲווִיר גָשוּם
дождливый сезон, дождливая зима, дождливые дни עוֹנָה גשוּמָה, חוֹרֵף גָשוּם, יְמוֹת הַגשַמִים
дождливая суббота שַבָּת גשוּמָה
дождевая вода מֵי גֶשֶם

2. роса טַל
осадки из мелких капель от конденсации водяного пара в воздухе, на листве растений и на
земле מִשקָעִים שֶל טִיפּוֹת דַקִיקוֹת, הַנוֹצֵר מִהִתעַבּוּת שֶל אֵדֵי מַיִם בְּאֲווִיר, עַלווַת צמָחִים וְעַל הַקַרקַע

твёрдые осадки (снег, град, иней) מִשקָעִים מוּצָקִים (שֶלֶג, בָּרָד, קָרָה \ כְּפוֹר)

иней (hoar frost) כְּפוֹר, פרוֹסט לָבָן
аналог росы при низкой температуре אָנָלוֹגיָה שֶל הַטַל בְּטֶמפֶּרָטוּרָה נַמוּכָה
белые мелкие кристаллы льда, выделившиеся из водяного пара при контакте его с твёрдой
поверхностью, температура которой ноль градусов Цельсия и меньше
גבִישֵי קֵרַח לְבָנִים זָעִירִים הַנוֹצֵר מִאֵדֵי מַיִם בְּמַגָע אוֹתוֹ עִם מִשטָח מוּצָק, שֶטֶמפֶּרָטוּרתוֹ הִיא 0 מַעֲלוֹת צֶלזיוּס וּפָּחוֹת
блестящий тонкий слой льда, который появляется на различных поверхностях, таких как открытый грунт,
 трава, стволы деревьев, крыши и многое другое
שִכבָה נוֹצֵצֵת דַקָה שֶל קֵרַח, שֶמוֹפִיעָה עַל גַבֵּי מִשטַחִים שוֹנִים כְּגוֹן קָרקָע פּתוּחָה, דֶשֶא, גִזעֵי עֵצִים, גַגוֹת וְעוֹד
иней, морозные узоры на оконных стеклах דפוּסִים הַכְּפוֹרִיים עַל חַלוֹנוֹת הַחַלוֹן
— живописные узоры, созданными инеем הַדפוּסִים הַצִיוּרִיים שֶנוֹצרוּ עַל יְדֵי כְּפוֹר
— каждый узор необычен и уникален כֹּל דַפוּס הוּא יוֹצֵא דוֹפֶן וְיִיחוּדִי
изморозь (Rime) כּפוֹר, קֵרַח כּפוֹרִי, קֵרַח רַיים
образуется из ледяного тумана не на поверхности (в отличие от инея) а в воздухе при влажной
морозной погоде הַנוֹצֵר מִעֲרָפֶל קָפוּא לֹא עַל פּנֵי הַשֶטַח (לְהַבדִיל כ ְּפוֹר) אֶלָא בְּאֲווִיר בְּמֶזֶג אֲווִיר כְּפוֹר וְרָטוּב
осаждается на тонких и длинных предметах (ветвях деревьев, проводах), может перейти
в гололёд מַשקִיעַ עַל חֲפָצִים דַקִים וְאֲרוּכִּים (עַנפֵי עֵצִים, חוּטִים), יָכוֹל לְהֵיהָפֵך לְשִכבַת קֶרַח דַקָה
зернистая изморозь — рыхлые снегообразные кристаллы льда
                    קֵרַח רַייִם גַרעִינִי — גבִישֵי קֵרַח מוּשלגִים רוֹפֵסים
при температуре воздуха от нуля до −10° C -10° C בְּטֶמפֶּרָטוּרָה הַאֲווִיר מִאֶפֶס לְ
кристаллическая изморозь קֵרַח רַייִם גבִישִי, קָשָה
— белый кристаллический осадок, состоящий из мелких частиц льда в виде длинных игл
מִשקָע לָבָן גבִישֵי מוּרכָּב מִקֵרַח זָעִירִים בְּצוּרָה שֶל מְחָטִים אֲרוּכִּים
при температуре воздуха от нуля до −10° C -10° C בְּטֶמפֶּרָטוּרָה הַאֲווִיר מִאֶפֶס לְ
град, твёрдые осадки в форме кусочков льда, падающих с облаков на землю
                 בָּרָד, מִשקָעִים מוּצָקִים בְּצוּרַת גוּשֵי קֶרַח הַנוֹפלִים מִן הַעֲנָנִים לְקַרקַע
диаметр большинства зерен града не более 1 см . קטָרִים שֶל מַרבִּית גַרגְרִי בָּרָד לֹא יוֹתֵר עַל 1 ס»מ
ледяная крупа, мелкие градины, непрозрачные крупинки белого цвета диаметром от 2 до 5 мм
          גַרגְרִי קֶרַח, גַרגְרִי בָּרָד קטַנִים, גַרגִירִים אָטוּמִים לָבָנִים מ2 עַד 5 מ״מִ
мягкий град בָּרָד רַך,גְּרָאוּפֶּל
град разрушительный, ледяной шар диаметром 20 мм и более
בָּרָד \ גוּש הַרסָנִי, כַּדוּר קֶרַח בְּקוֹטֵר שֶל 20 מ»מ וְיוֹתֵר
снег, различные виды снега שֶלֵג,סוּגֵי שֶלֵג שוֹנִים
твёрдые осадки в виде кристаллических и воздушных ледяных хлопьев, падающих с облаков
на землю מִשקָעִים מוּצָקִים בְּצוּרַת פּתִיתֵי קֵרַח גבִִישִיים וְאַוורִירִיים, הַנוֹפלִים מִן הַעֲנָנִים לְקַרקַע
снег идёт при температуре от 0 до 0.5 градусов Цельсия выше нуля
שֶלֶג הַיוֹרֵד בְּטֶמפֶּרָטוּרָה שֶל 0.0 עַד0.5 מַעֲלוֹת צֶלזיוּס מֵעַל הַאֶפֶס
глубокий שֶלֶג עָמוֹק
городской, грязный\ загаженный снег, сложенный\нагромождённый на обочине дороги
                      שֶלֶג עִירוֹנִי מְטוּנָף שֶנֶעֱרָם בְּצִידֵי הַדֶרֶך
— снежная грязь на тротуарах, мягкая смесь снега с грязью שֶלֶג בּוּצִית עַל הַמִדרָכוֹת, עִיסַת
— растопленный грубой солью שֶלֶג שֶהוּמַס בְּמֶלַח גַס
грязный שֶלֶג בּוּצִי
дрейфующий (в снежной метели) שֶׁלֶג נִטְרָד
жесткий (круд), свежий спрессованный снег ) שֶלֶג טָרִי שֶדָחוּס , שֶלֶג נוּקשֶה (קרּאד
идёт сейчас שֶלֶג שֶיוֹרֵד כָּרֶגַע
искусственный שֶלֶג מְלָאכוּתִי
крутящийся\вихревой снег שֶלֶג מִסתַחרֵר
мокрый с дождём שֶלֶג רַטוּב עִם גֶשֶם
— выпадает с одновременным выпадением дождя שֶלֶג יוֹרֵד בְּמַקבִּיל לְגֶשֶם
мокрый и «липкий» » שֶלֶג רַטוּב וְ»דבִיק
— мокрый снег налипает и накапливается на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев
 и может привести к их разрушению
שֶלֶג רַטוּב נִדבַּק וְהַעֲרָמָה עַל חוּטִים, קַווֵי מֶתַח וְעַנפֵי עֵצִים ויָבִיא לְקרִיסתֵם
накапливающийся שֶלֶג נִצבַּר
наст, замёрзший верхний слой, который покрывает мягкий снег
                              קרָאסט, הַשִכבָה הַעֶליוֹנָה הַקָפוּאה שֶמְכַסֶה שֶלֶג רַך
новый, нетронутый, свежевыпавший (который только что выпал на землю)
                                                שֶלֶג חָדָש,בְּתוּלִי (שֶרַק יָרַד עַל הַקָרקָע)
очень легкий, маленькие и легчайшие снежные хлопья, (снежинки), падающие как перья в
воздухе שֶלֶג קַל מְאוֹד, פּתִיתֵי הַשֶלֶג קטַנִים וְקָלִילִים הַיוֹרֶד בְּצוּרָה שֶל כְּנוֹצוֹת בְּאַווִיר
— снежинки очень медленно опускаются на землю פּתִיתֵי הַשֶלֶג יוֹרדִים אַט-אַט אַל הַאֲדָמָה
переносится ветром, унесённый ветром שֶלֶג אֲשֶר נִישָׂא בְּרוּחַ,נִסחַף שֶלֶג
переходящий в дождь, дождь с переходом в снег שֶלֶג הוֹפֵך לְגֶשֶם, גֶשֶם הוֹפֵך לֶשֶלֶג
— смешанный осадок состоит из снежных хлопьев и дождевых капель, сокращённо «гамбаш»
                              ) מִשקָע המוּרכָּב מִפּתִיתֵי הַשֶלֶג וְטִיפּוֹת גֶשֶם, בְּשֵם הַקִיצוּר גַמבַ»ש
— снег водянистый, снег, смешанный с дождём שֶלֶג מֵימִי,גֶשֶם־שֶלֶג, שֶׁלֶגֶּשֶׁם, שֶלֶג מְעוֹרָב בּגֶשֵםְ
пропитанный водой שֶלֶג סָפוּג מַיִם
прочный, твёрдый, плотный שֶלֶג קָשִיחַ
прошлогодний שֶלֶג מִהַשָנָה שֶעָברָה
паудер, пудра (снежный порошок), снег с порошкообразной текстурой, свежий, мягкий на
ощупь и воздушный פָאוּדֵר,שֶלֶג פּוּדרָה, בַּעַל מִרקָם אַבקָתִי,טַרי, רַך לְמַגָע וְאַוורִירִי
рассыпчатый, хрупкий שֶלֶג פָּרִיך
растаявший (на продвинутых стадиях таяния) ) שֶלֶג מַפשִיר (שֶהִפשִיר בְּשלַבֵּי הִתמוֹסְסוּת מִתקַדמִים
свежий и мягкий, рыхлый שֶלֶג טָרִי וְרַך, רוֹפֵס מְאוֹד,תָחוּחַ
слякоть, снег в луже, остатки снега בּוֹץ,שְׁלוּגִית (שֶלֶג + שלוּלִית), שְאֵרִיוֹת הַשֶלֶג
со слоями льда, снег размораживается и снова замерзает
שֶלֶג בַּעַל שכָבוֹת שֶל קֵרַח, שֶלֶג הַמַפשִיר וְקוֹפֵא מִחָדָש
сухой שֶלֶג יָבֵש
— более лёгкий, лучше летает на ветру, менее плотный, чем мокрый, не липкий
                         יוֹתֵר קַל, מִתעוֹפֵף יוֹתֵר בְּרוּחַ, פַּחוֹת צָפוּף מֵאֲשֶר שֶלֶג רַטוּב, לֹא דבִיק
талый, снежная слякоть, снеговая каша, размокший снег שֶלֶג נָמֵס,סְלָאש, דַּיְסַת שֶׁלֶג
— мокрый и липкий снег на начальных этапах таяния
שֶלֶג רָטוֹב וְדָבִיק, שֶלֶג הַנִמצָא בְּשלַבֵּי הִתמוֹסְסוּת רִאשוֹנִים
таяние, процесс преобразования льда из твердого агрегатного состояния в жидкое
                              הַתָכָה או הַפשָרָה, תַהֲלִיך הֲפִיכַת קֵרַח מִמַצַב צבִירָה מוּצָק לְנוֹזֵל
уплотнённый\ спрессованный, сжатый שֶלֶג מְהוּדָק, דָחוּס
фирн, зернистый, частично уплотненный, промежуточное состояние между снегом и льдом
                               שֶלֶג פַיִרֵן, גַרעִינִי דָחוּס חֶלקִית, מַצָב בֵּינַיִים בֵּיִן שֶלֶג לְקֵרַח
хрустящий שֶלֶג קרִיספִּי
снегопад, снежные осадки, осадки в виде снега יְרִידַת שֶלֶג, מִמטָרֵי שֶלֶג
легкий שֶלֶג קַל
— идёт с небольшой интенсивностью הַיוֹרֵד בְּעוֹצמָה קַלָה
— накапливается в толщину менее 0,25 см в час, ограничивает видимость при падении, но не
менее 1 км שֶלֶג מִצטַבֵּר לְעוֹבִי שֶל פַּחוֹת מ-0.25 ס״מ בְּשָעָה, מַגבִּיל אֵת הַרְאוּת אַך לֹא פַּחוֹת מִ-1 ק״מ בְּעַת יְרִידַתוֹ
очень сильный и густой שֶלֶג קִיצוֹנִי מֵאוֹד וְצָפוּף, שֶלֶג סָמִיך
— интенсивность больше 2 см/ч בְּעוֹצמָה יוֹתֵר מִ- 2 ס»מ בְּשָעָה
сильный с высокой интенсивностью שֶלֶג כָּבֵד הַיוֹרֵד בְּעוֹצמָה גבוֹהָה
— накапливающий толщину более 1 см, ограничивает видимость менее 500 м при падении
מִצטַבֵּר לְעוֹבִי שֶל יוֹתֵר מִ-1 ס״מ בְּשָעָה, וּמַגבִּיל אֵת הַרְאוּת לְפַּחוֹת מִ-500 מֶטֶר בְּעַת יְרִידַת
с перерывами לְסֵירוּגִין שֶלֶג
сплошной\непрерывный שֶלֶג רָצוּף
средний שֶלֶג בֵּינוֹנִי
— идёт со средней интенсивностью הַיוֹרֵד בְּעוֹצמָה בֵּינוֹנִית
— накапливается в толщину до 0,25–1 см в час, ограничивает видимость при падении
до 0.5–1 км. שֶלֶג מִצטַבֵּר לְעוֹבִי שֶל 0.25 — 1 ס״מ בְּשָעָה, וּמַגבִּיל אֵת הַרְאוּת בְּעַת יְרִידַתוֹ לְ-0.5 -1 ק״מ
снежинка פּתִית- שֶלֶג
снежный заряд, мощные кратковременные порывы снега מַשבֵי שֶלֶג עַזִים וְרִגעִיים, בְּעוֹצמָה אַדִירָה
снежный ком, снежок, комок снега, сформированный в шар גוּש שֶלַג שֶעוּצַב לְצוּרַת כַּדוּר, כַּדוּר שֶלֶג
снежная крупа, крупинки снега\ небольшие круглые комки снега, диаметром от 1 до 5мм
не имеют кристаллической структуры גַרגְרֵי שֶלֶג, כַּדוּרֵי שֶלֶג קטַנִים, קוֹטֶר שֶל 2 עַד 5 מ»מ, מִבנֶה לֹא גבִישִי
снежные массы מָסוֹת שֶלֶג
снежная мгла (ни зги не видно) תִלְבּוֹנֶת
— погодные условия, при которых видимость и контраст значительно уменьшаются из-за снега
                             תנַאי מֶזֶג אֲווִיר, שֶהַרְאוּת וְהַנִיגוּדִיוּת מוּפחָתים בּוֹ בְּמִידָה רָבָה עֵקֶב שֶלֶג
снежная лавина מַפּוֹלֶת שלָגִים
снежный покров, белый снежный покров, снежное покрытие, отложение
                                         מַעֲטֵה שֶלֶג, מַעֲטֵה לָבָן שֶל שֶלֶג, שֶלֶג מִכסֶה, מִרבָּדֵי שֶלֶג
— заснеженный, покрытый снегом склон מִדרוֹן מוּשלָג
снежный сугроб, снег, который накапливается в высоту во время снегопада или метели
                            סַחַף שֶלֶג, צִבְרַת שֶׁלֶג, שֶלֶג שֶמִצטַבֵּר לְגוֹבָה בְּמַהֲלָך יְרִידַת שֶלֶג אוֹ סוּפַת שֶלֶג
— снежный занос, накопление нанесенного ветром снега на дороге
                                       סַחַף שֶלֶג,הִצטַבּרוּת שֶל שֶלֶג שֶנִסחַף עַל יְדֵי הַרוּחַ עַל הַכּבִיש
снежная куча, нагромождение (сугроб) עֲרֵימַת שֶלֶג
снежные хлопья פּתִיתֵי שֶלֶג
снежные языки לְשוֹנוֹת שֶלֶג
— образуются, когда ветер (несущий снег) натыкается на препятствие и снег откладывается
до и после него נוֹצרִים כְּשֶהַרוּחַ (שֶנוֹשֵׂאֲה שֶלֶג) נִתקָלֵת בְּמִכשוֹל וּמוּשקָע הַשֶלֶג לִפנֵיו וּמֵאָחוֹרֵיו
лёд, твёрдая форма воды קֶרַח, צוּרַת הַמוּצָק שֶל מַיִם
гололед, слоистый ледяной массив, ледяной покров, слой плотного льда שִכבַת קֶרַח, כִּיסוּי הַקֵרַח
— скапливается на поверхности земли или инженерных сооружений, на крыльях самолётов,
взлётно- посадочной полосе, деревьях, проводах и пр.
קֵרַח שֶצוֹבֵר עַל פּנֵי הַקָרקָע אוֹ מִבנִים הַנדָסִיים, הַכּנַפֵי מַטוּסִים, מַסלוּל נְחִיתָה, עֵצִים, חוּטִים וְעוֹד
— капли дождя переохлаждаются и замерзают сразу при контакте с холодными предметами.
הַטִיפּוֹת שֶל גֶשֶם נַעֲשׂוֹת סוּפֶּר מְקוֹרָרוֹת וְקוֹפֵאוֹת מִיָד בְּמַגָע עִם עֲצָמִים קַרִים гололедица, корка талого снега или дождевой воды замерзшей на почве
שִכבַת קֶרַח, קרוּם שֶל שֶלֶג נָמֵס אוֹ מֵי גֶשֶם הַקָפוּא עַל פּנֵי הַקַרקַע
— лед, который появляется при понижении температуры на поверхности в результате
замерзания воды, образовавшейся при таянии снега и льда во время оттепели קֶרַח, שֶמוֹפִיעַ כַּאֲשֶר
טֶמפֶּרָטוּרָה עַל פּנֵי הַשֶטַח יוּרֵדֵת כְּתוֹצָאָה מַקפִּיא מַיִם שֶנוֹצרוּ בְּמַהֲלָך הַתָכָה שֶל שֶלֶג וְקֵרַח בְּמַהֲלָך הַהַפשָרָה
— гололедица (в отличие от гололёда) наблюдается, чаще всего в виде тонкого прозрачного
слоя льда на дорогах, тротуарах и тропинках שִכבַת קֶרַח דַקָה וְשקוּפָה עַל הַכּבִישִים,מִדרָכוֹת וְשבִילִים
— под слоем снега может находиться слой льда — дождевая вода или снег, который растаял и замерз,
 и после этого покрылся свежим снегом
מִתַחַת לְשִכבַת הַשֶלֶג עָלוּלָה לְהִימָצֵא שִכבַת קֶרַח — מַי גֶשֶם אוֹ שֶלֶג שֶנַמַס וְקָפָא, וּלְאַחַר-מִכֵּן כּוּסָה בְּשֶלֶג טַרִי
лед стекловидный קֵרַח זגוּגִי
ледник קַרחוֹן
ледостав, замерзание реки (установление корки изо льда на поверхности воды)
                                                           ) קפִיאַת נָהָר (הֲקָמָה קֵרַח עַל פּנֵי הַמַיִם
ледоход, лёд тронулся תנוּעַת קֶרַח, נִשבַּר הַקֶרַח
ледяной дождь, замёрзшие капли дождя גֶשֶם קָפוּא, טִיפּוֹת גֶשֶם קוֹפֵאוֹת
— осадки в виде капель воды, проходящих вблизи земли через слой холодного воздуха с температурой ниже 0 ° C,
מִשקָעִים שֶל טִיפּוֹת מַיִם הַעוֹברִים בְּסָמוּך לְקָרקָע דֶרֶך שִכבַת אֲווִיר קֵרַה עִם טֶמפֶּרָטוּרָה מִתַחַת לְ-0 מַעֲלוֹת צֶלזיוּס
 достигают земли в виде тонких ледяных кристаллов מַגִיעַ לְקֶרקָע כְּגבִישֵי קֵרַח דַקִים
ледяной покров גִילָיוֹן, יְרִיעַת הַקֵרַח
обледенение (образование наледи) ) קִרחוּן, הִתְקָרְחוּת (הִיווָצרוּת קֵרַח, נַאלֵד
— образующееся ледяное покрытие ломает ветви деревьев, разрывает электрические провода и
нарушает работу транспорта כִּיסוּי הַקֵרַח הַנוֹצֵר שוֹבֵר עַנפֵי עֵצִים וְקוֹרֵעַ חוּטֵי חַשמַל וּמְשַבֵּש אֵת הַתַחבּוּרָה
сосулька נְטִיף קֶרַח,גלִיד


6 комментариев

  1. Я что-то в танке по ходу,хоть мне разговорный язык совсем не нужен,а вот письмо и чтение ОЧЕНЬ даже.вообщем,кроме как в двух несчастных комментах я иврита не нашла(

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *