Названия художественных (творческих) профессий — на иврите

 

 

шоу, развлечения, уличные представления, цирк שוֹאוּ, בִּידוּרִים, מוֹפָעים רְחוֹב, קִרקָס

профессии шоу-бизнеса\мира развлечений

מִקצוֹעוֹת תַעֲשִׂייַת\עִסקֵי הַשַעֲשוּעַים,שוֹאוּבִּיז\עוֹלָם הַבִּידוּר

организатор банкетов, вечеринок; координатор банкетной службы, банкетный менеджер

מְאַרגֵן בַּנקֶטִים,מְסִיבּוֹת וְעֲרָבִים

— проведения отдыха (свободного времени), дней отпуска, массовых игр; специалист в области досуга

מְאַרגֵן יְמֵי נוֹפֵש\כֵּיף ,מְשׂחָקִים הֲמוֹנִיים;מוּמחֶה לְשָעוֹת הַפּנַאי

— продюсер, планировщик свадебный מְאַרגֵן, מֵפִיק, מְתַכנֵן חֲתוּנוֹת

— танцев, ведущий танцевальных мероприятий для широких масс

מַרקִיד,מַנחֶה אֵירוּעַ רִיקוּדִים לְקָהָל רָחָב

организатор\ продюсер\ режиссёр\менеджер по производству\координатор зрелищных мероприятий, «ивент — менеджер»

מְאַרגֵן\ מֵפִיק\ בַּמַאי\מְנַהֵל הֲפָקַת\ רַכָּז אֵירוֹעִים

— культурных мероприятий, фестивалей, карнавалов, шоу, представлений, приёмов

אֵירוֹעִים\פְּעִילוּיוֹת תַרבּוּת,פֶסטִיבָלִים,קַרנָבָלִים, בידוּרִים,מוֹפָעים, קַבָּלַת פָּנִים

— мероприятий на открытых пространствах и бизнес мероприятий אֵירוֹעִים בְּמֶרחָב הַפָּתוּחַ וְעֲסָקִיים

поставщики услуг, провайдеры для развлечений

נוֹתנֵי שִירוּת לְעָנָף הַבִּידוּר

работники в области развлечений עוֹבדים בְּתחוּם בִּידוּר

аниматор, «массовик — затейник»בַּדְרָן,אֳמָן בִּידוּר

— служба анимации в гостинице צֶווֶת בִּידוּר בְּבֵּית מָלוֹן

ведущий\маг\клоун на день рождения

מַפעִיל\קוֹסֵם\ לֵיצַן לְיוֹם הוּלֶדֶת

ведущий мероприятия\вечеринки, шоумен

מַנחֶה אֵירוּעַ\מְסִיבָּה, שוֹאוּמֵן

затейник\ развлекающий гостей на свадьбе בַּדחָן לְחֲתוּנָה

клоун медицинский (медицинская клоунада) ( לֵיצָן רְפוּאִי (לֵיצָנוּת רְפוּאִית

мастер церемоний, церемониймейстер מָאסטֵר\מַנחֶה שֶל טֶקֶסִים

обслуживающий персонал для мероприятий דַייֶלוֹת ודַייֶלִים לְאֵירוּעִים

оператор караоке\оборудования для караоке מַפעִיל קַריוֹקֵי\צִיוּד קַריוֹקֵי

преподаватель юмора и смеха מַרְצֶה להוּמוֹר וּצחוֹק

распорядитель пирушки\провозглашающий тост, тамада

שַׂר הַמִשתִים\הָמשקִים;מַנחֶה טֶקֶס הֲרָמַת הַכּוֹסִית\»טוֹסט»; רֹאש הַשוּלחָן שֶאֲמִירַת הַטוֹסט

специалист по созданию юмора для различных ситуаций и мероприятий

מוּמחֶה לְיְצִירַת הוּמוֹר בְּכֹּל מַצָב וְאֵירוּעִים

cтриптизёр\ cтриптизёрша на холостяцкую пирушку

חַשׂפָן\ חַשׂפָנִית\ לְמְסִיבַּת רַווָקִים


артист эстрады ,развлекательного, юмористического\театрально-музыкального представления (шоу)

בַּדרָן,שַׂחקָן\אֳמָן הַצָגַת (מוֹפָע) בִּידוּר, הוּמוֹרִיסטִי\תֵיאַטרָלִי- מוּסִיקָלִי

автор — исполнитель (сатирик, юморист) смешных юмористических рассказов на сцене

מְחַבֵּר-הַמְבַצֵעַ (סָאטִירִיקָן ,הוּמוֹרִיסט \הוּמוֹרִיסטָן ) סִיפּוּרִים מַצחִיקִים הוּמוֹרִיסטִים עַל בָּמָה

артист чревовещатель, вентролог, комик — чревовещатель

אֳמָן פִּיתוֹם,דִיבּוּר מְהַבֶּטֶן,קוֹמִיקַאי — פִּיתוֹם

артист кабаре, варьете, мюзик-холла אֳמָן קַבָּרֶט, וַרייֶטֶה,מיוּזִיק הוֹל

артист разговорного жанра\эстрадный комик\ стендапист\актёр стендап (Стэнд-Ап) шоу в камеди клаб

(סטֶנדַפִּיסט\ אֳמָן מוֹפָע סטֶנד אַפִּ (מִצְחָק) בְּקוֹמֵדִי קלאַבּ (מוֹעֲדוֹן סטֶנד אַפִּ

артист комический, хохмач, гэгмэн, использует (в развлекательном шоу) анекдоты, шутки, остроты, гэги, смешные трюки и диалоги

קוֹמִיקָאי בְּמוֹפָע בִּידוּר, מַצחִיק,גֶאגִמן ,שֶמִשתַמֵש בּדִיחות ,שנִינוֹת,צַחקִיקים,גֶאגִים,פַּעֲלוּלים וְדּוּ-שִׂיחִים מַצחִיקִים

артист пантомимы, мим פַּנטוֹמִימַאי,אֳמָן פַּנטוֹמִימָה

артист, переодевающийся в женскую одежду ( с целью добиться комического эффекта), драг-квин

«שַׂחקָן לְבוּש כּמוֹ בַּחוּרָה (לְצוֹרֵך הַשָׂגַת אֶפֶקט קוֹמִי) ,»מַלכַּת דרָאג»,»דרָאג קווִין

артист подражатель, создаёт образ похожий на реального персонажа, имитирует голос и движения тела

חַקייָן;שַׂחקָן אֲשֶר מְגַלֵם דמוּת כְּמוֹ אֲמִיתִית,הוּא מְחַקֶה אֶת הַקוֹל וְאֵת תנוּעוֹת הַגוּף

— имитатор, звукоподражатель חַקייָן

— имитация музыкальных инструментов только голосом

מְחַקֶה אֶת כּלֵי נְגִינָה בְּאֶמצָעוּת הַקוֹל בִּלבַד

— пародист, исполнитель пародии, комической имитации

מְחַקֶה, מְבַצֵעַ פָּארוֹדִיָה,חִיקוּי קוֹמִי

артист, чтец, рассказчик, читающий тексты для слушателей

שַׂחקָן\אוֹמָן,קַרייָן,מְסַפֵּר סִיפּוּרִים ,הַקוֹרֵא טֶקסטִים לְקָהָל מַאֲזִינִים

— декламатор, художественное чтение литературных произведений (особенно стихотворений)

 (שַׂחקָן,מְדַקְלֵם,קרִיאָה אוֹמָנוּתִית שֶל יְצִירוֹת סִפרוּתִיוֹת (בִּמיוּחָד שִירים

— мелодекламатор, декламатор читающий с использованием музыки

מְדַקְלֵם הַקוֹרֵא בְּלִיווּי מוּסִיקָה

— шоу театрализованных (музыкальных) рассказов

(שַׂחקָן מוֹפָע סִיפּוּרִים תֵיאַטרָלִי (מוּסִיקָלִי

артист чувств и телепатии (создаёт иллюзию чтения мыслей, внушения и демонстрации телекинеза), мастер психологических опытов, артист «оригинального жанра», фокусник — менталист

אֳמָן חוּשִים וְטֶלֶפַּתִיָה (מְייַצֵר אִילוּזיָה שֶקוֹרֵא מַחשָבוֹת,סוּגֶסטיָה וְהַדגָמָה שֶל טֶלֶקִינֶזִיס),מְנטָלִיסט,קוֹסֵם

— иллюзионист אֳמָן אַשלָיוֹת

— фокусник, маг, артист который выполняет фокусы на сцене (эстраде)

קוֹסֵם,לַהֲטוּטָן,מָג ,בַּדרָן שֶמְבַצֵעַ קסָמִים בָּמָה

— фокусник-манипулятор, престидижитатор (ловкость рук, отвлечение внимания)

(קוֹסֵם מָנִיפּוּלָאטוֹר ( זרִיזוּת יָדַיִים, הִסִיחַ אֶת הַדַעַת

ведущий викторины (игра в ответы на загадки), автор загадок (головоломок), задающий вопросы перед публикой

חִידוֹנַאי,מְחַבֵּר חִידוֹת,שוֹאֵל שְאֵלוֹת בִּפנֵי קָהָל

ди-джей, диск-жокей דִי.גֵ’יי; תַקלִיטָן

— играет перед публикой на основе записанных произведений

נַגָן בִּפנֵי קָהָל מְבוּסָסֵת עַל יְצִירוֹת מוּקלָטוֹת

исполнитель скетчей (коротких комедийных сценок)\интермедий, комических монологов\бурлесков,ситкома(комедия положений)

 (מַעַרכוֹנַאי,מְבַצֵעַ מַעַרכוֹנִים \אִינְטֶרְלוּד (קֶטַעי קִישוּר מָלָאי הוּמוֹר), מוֹנוֹלוֹגים קוֹמִי\בּוּרלֶסקוֹת,סִיטְקוֹם (קוֹמֶדיָית מַצָבִים

конферансье, ведущий концерта, развлекающий публику между номерами

  קוֹנפֵרַנסייֵה, מַנחֶה אֵת הַקוֹנצֶרט ,שַׂחקָן שֶמְבַדֵר אֵת הַקָהָל בֵּין עֲלִילָה לְעֲלִילָה בְּהַצָגָה


уличные представления  מוֹפָעים רְחוֹב

актёр уличный, бродячий, уличного театра, в уличных представлениях, баскер

שַׂחְקָן רְחוֹב ,שַׂחְקָן נוֹדֵד,תֵיאַטְרוֹן רְחוֹב ,בְּמוֹפָעים רְחוֹב

артист переодетый и гримированный под статую, живая скульптура

הַאֳמָן מְחוּפָּשׂ וּמְאוּפָּר כְּפּסָל,פּסָלִ חַיִ

артист ходящий на ходулях, ходулист שַׂחקָן הוֹלֵך עַל קַבַּיִים

артист фаершоу, театра огня и света שַׂחקַן מוֹפָע אֵש וְאוֹר

заклинатель змей (посредством игры на флейте)

(מְאַלֵף \מְהַפּנֵט נְחָשִים (בְּאֶמצָעוּת נְגִינָה בְּחָלִיל

клоун уличный לֵיצַן רְחוֹב

огнеглотатель, глотатель огня, огнедышащий

בּוֹלֵעַ \אוֹכֵל אֵש, נוֹשֵף אֵש; יוֹרֵק אֵש

«подземные артисты, акробаты», танцуют и выполняют акробатические номера в метро

רַקְדָנֵי בּרֶייקדָאנס בִּיצוּעים תנוּעוֹת אַקרוֹבָּטִיוֹת בְּרַכֶּבֶת תַחתִית

трюкач פַּעֲלוּלָן,גִימִיקָן

— метание ножей, лежание на гвоздях, хождение по горящим углям, лежание на разбитых стёклах, поедание стёкол и тому подобное

הַשלָכַת סַכִּינִים , שכִיבָה עַל מִיטַת מַסמְרִים,הֲלִיכָה עַל גֶחָלִים שכִיבָה עַל זכוּכִיוֹת (אֲשֶר נוּפַּצוּ בְּמָקוֹם),אֲכִילַת זכוּכִיוֹת וְכַדוֹמֶה

— сгибание ложек (сгибание металлических ложек без применения физической силы)

 (כִּיפּוּף כַּפִּיוֹת (עִיקוּם כַּפִּיוֹת מַתֶכֶת לְלֹא הַפעָלַת כּוֹחַ פִיזִי

уличный, бродячий музыкант\певец מוּסִיקַאי, נַגָן \זַמָר רְחוֹב

— бродячий нищий с шарманкой \шарманщик

נַקַבּצָן נוֹדֵד עִם תֵיבַת נְגִינָה\ נַגָן תֵיבַת נְגִינָה

— певец – трубадур)  טרוּבָּדוּר (זַמָר נוֹדֵד

участники фрик-шоу, маргинал шоу, представления странностей, человеческих курьёзов (карлики, гиганты ,люди с уродствами тела)

(מִשתַתֵפִים בְּ»פרִיק שוֹאוּ»,מוֹפָע שוּלַיִים,מוֹפַע מוּזָרויות, » מוּזָרויות אֱנוֹש» (גְמָדִים, עֲנָקִים,אֲנָשִים בַּעֲלֵי עִיווֵתִים גוּפָנַיים

фейерверщик, оператор фейерверков מַפעִיל זִיקוּקִין

фокусник уличный ( уличная магия)

(קוֹסֵם רְחוֹב (סטרִיט מֵגִ’יק

фокусник экстремальный, выполняет фокусы «экстрим» (фокусы с угрозой для жизни)

 (קוֹסֵם אֶקסטרִים ,מְבַצֵעַ קִסמֵי «אֶקסטרִים» (קסָמִים תוֹך סִיכּוּן חַיִים

шпагоглотатель בּוֹלֵעַ חֲרָבוֹת


цирк, цирковое развлекательное шоу, цирковое искусство

קִרקָס,סִירק, מוֹפָע בִּידוּר קִרקָסִי,אוֹמָנוּת הַקִרקָס

цирковые профессии מִקצוֹעוֹת הַקִרקָס

акробат אַקְרוֹבָּטִ ,לוּלְיָין בְּקִרקָס

— акробат-антипод в икарийских играх

אַקרוֹבָּט — אַנטִיפּוֹד בְּמִשׂחָקִי אִיקַארִיאן

— акробат воздушный אַקרוֹבָּט אֲווִירִי

— акробат в акробалансе אַקְרוֹבָּטִ בְּאַקרוֹבָּלַאנס

— создание человеческих пирамид и искусство равновесия между двумя или более людьми

יְצִירַת פִּרָמִידוֹת אֱנוֹשִיוֹת וְאוֹמָנוּת שִיווּי מִשקָל בֵּין שנֵי אֲנָשִים אוֹ יוֹתֵר

— акробатка, демонстрирующая гибкость тела נַעֲרַת גוּמִי

— акробат на летающей трапеции\ вертикально висящем канате

לוּלְיָין עַל טרַפֶּז מְעוֹפֵף \חֶבֶל אֲנָכִי

— эквилибрист (балансер) אֶקווִילִיבּרִיסט

артист цирка, циркач\цирковой специалист

אֳמָן,שַׂחקַן קִרקָס,הַקִרְקְסָן \אִיש קִרקָס מוּמחֶה

артист цирка, выступающий с атлетическими номерами,cилач

סטרוֹנגמֵן,אַתלֶט, הַאִיש הַחָזָק בְּקִרקָס

— подъём и жонглирование гирями (הֲנָפַת וג’אגלינג הקֶטלֵבֵּלס (גִירֵיי בְּרוּסִית

— сгибает железо и подкову כּוֹפֵף בַּרזֶלים ופַּרסַת בַּרזֶל

— поднимает тяжести-автомобили, слонят

מַרִים מִשקוֹלוֹת — מְכוֹנִיוֹת, גוּר פִּילִים

артист цирка, эскапологист (фокусник, каскадёр и мастер высвобождения от наручников, цепей, канатов)

 (אֶסְקֶפּוֹלוֹגִיסְט (קוֹסֵם,הַפַּעֲלוּלָן וְאֳמָן הַהֵיחָלצוּת מִאֲזִיקִים, שַרשְרָאוֹת, חֲבָלִים

велосипедист на велосипеде с одним колесом רוֹכֵב עַל חַד הַאוֹפַן

вольтижёр, джигитовщик, конный вольтиж, верховая езда с трюками, акробатикой и танцами

רְכִיבַת פַּעֲלוּלים עַל סוּס (טרִיק רֵיידִינג), אַקרוֹבָּטִיקָה וְרִיקוּדִים עַל גַב הַסוּסִ

дрессировщик, укротитель животных для представлений и цирков

 מְאַמֵן ,מְאַלֵף בַּעַ»חַ (בַּעֲלֵי חַיִים ) לְהוֹפָעַוֹת וְקִרקָסִים

-«дрессировщик» блошиного цирка מְאַלֵף» קִרקָס הַפַּרעוֹשִים«

— укротитель львов מְאַלֵף אֲרָיוֹת

жонглёр, фокусник \жонглирование, трюки с огнём

לַהֲטוּטָן, גָ’אנגלֶרִיסט,גָ’אגלֶר\גָ’אגלִינג,לַהֲטוּטִים עִם אֵש

жонглёр дияболо \(палочками)

(לַהֲטוּטָן הַדִיאַבּוֹלוֹ\עִם סטאַפִים (מַקלוֹת

инспектор манежа; ведущий цирковую программу

מְנַהֵל זִירַת קִרקָס ;מַנחֶה את המוֹפָע בְּקִרקָס

канатоходец\танцор на канате אִיש הוֹלֵך \רַקדָן עַל חֶבֶל דַק

каскадёр цирковой на мотоцикле (прыжки и трюки)

(פַּעֲלוּלָן קִרקָס עַל אוֹפַנוֹעִים (קפִיצוֹת,טרִיקִים

клоун, паяц, шут, рыжий לֵיצַן,מוּקְיוֹן, בַּדחָן, ג’וֹקֶר,גִ’ינגִ’י הַלֵיצַן

— музыкальный\флегматик\ эксцентрик\ буфф\мим\жонглёр\арлекино

לֵיצַן מוּזִיקָלִי\פלֶגמָטִי \אֶקסצֶנטרִי\בּוּף\ אִילֵם,פַּנטוֹמִימַאי\ גָ’אגלֶר \אֲרלֵקִינוֹ

— ковёрный в цирке (в перерывах между номерами программы\заполняет паузы)

 (לֵיצַן שָטִיחַ בְּקִרקָס ( בְּהַפסָקוֹת בְּין מִספָּרִים בְּתַכנִית\שמְסַפֵּק אֶתנַחתוֹת בְּין קטָעִים

прыгун, исполнитель трюков на батуте קוֹפֵץ,פַּעֲלוּלָן עַל טרַמפּוֹלִינָה

работник бродячего цирка עוֹבֵד בְּקִרקָס נוֹדֵד

униформисты ,группа рабочих обслуживающих цирковую арену(одетые в униформу)

 (קבוּצַת עוֹבדִים לְשֵירוּת זִירַת קִרקָס (לָבוּשִים בְּתִלבּוֹשֶת אֲחִידָה

шапитмейстер, руководитель цирка-шапито מְנַהֵל אוֹהֶל קִרקָס

 

 

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *