В ресторане – на иврите


работники ресторана   עוֹבדֵי מִסעָדָה

(данный словарь составил Александр Миневич)


бариста, оператор кофе — машины (эспрессо) בַּרִיסטָה, מַפעִיל מְכוֹנַת קָפֶה (אֶספּרֶסוֹ)

бармен «флейрингист» (при изготовлении напитков жонглирует бутылками и стаканами в виде «шоу«) פלֵיירִינגִיסט,בַּרמֶן שֶעוֹשֶׂה פלֵיירִינג

— помощник бармена, барбек  עוֹזֵר הַבַּרמֶן

инспектор\ надзирающий за соблюдением кашрута в пищевом производстве, на кухне

מַשגִיחַ כַּשרוּת ,מכ»ש


кондитер, паттиссье́    שֶף קוֹנדִיטוֹר

— декоратор, специалист по украшению тортов

קוֹנדִיטוֹר הַמִתמַחֶה לְצִיפּוּי וְקִישוּט שֶל עוּגוֹת מְיוּחָדוֹת

— конфетчик   שֶף קוֹנדִיטוֹר הַמִתמַחֶה בְּיִיצוּר מַמתָקִים בְּעֲבוֹדַת יָד ,אֳמָן מַמתָקִים

— пекарь (специалист по различным видам выпечки)

קוֹנדִיטוֹר\אוֹפֶה (מוּמחֶה לְהֲכָנַת דִברֵי מַאֲפֶה)  

— пирожник  אוֹפֵה עוּגוֹת, מִגְדְנַאי, מוּמחֶה בְּאֲפִייַת עוּגוֹת

специализирующийся в производстве  мороженого, замороженных и холодных десертов, гласьер

קוֹנדִיטוֹר הַמִתמַחֶה בְּיִיצוּר גלִידוֹת ,קִינוּחַים קָפוּאים וְקַרים, גְלַסְיֵיר

— специалист по созданию новых сортов мороженного   גלִידוֹלוֹג

— шоколатье, шоколайтер, изготовитель (продавец) сладостей из шоколада   שוֹקוֹלָטִייֵר

кулинар  קוּלִינָר  

— кулинарный консультант  יוֹעֵץ קוּלִינָרִי

— специалист в области кулинарии (науки о приготовлении пищи и еде)

 מוּמחֵה בְּתחוּם קוּלִינַריָה (מַדָע הֲכָנַת הַמָזוֹן וְהַאֲכִילָה) 

месильщик теста, специалист в подготовке теста, оператор тестомесильной машины

 עוֹבֵד מִקצוֹעִי, מוּמחֶה לְהֲכָנַת בָּצֵקִים, מַפעִיל מְכוֹנַת בָּצֵק

мясник; рубщик мяса (разделывает тушу на различные  куски) קַצָב; קַצָב-בּוּצֶ’ר

обжарщик кофе (ростер – мастер) מַסטֶר — רוֹסטֶר, מוּמחֶה לְקלִייַת קָפֶה


официант, обслуживающий за креслом каждого едока

מֶלְצַר הַמְשָרֵת אִישִי (העומד מֵאָחוֹרֵי כִּסֵאוֹ שֶל כָּל סוֹעֵד)

— подавальщик, выносящий порции в столовой

 מַגִיש לְשוּלחַנוֹת, עוֹבֵד הַגָשָה בְּחֲדַר אוֹכֶל, מוֹצִיאי מַנוֹת

— подающий  каждому гостю    מֶלְצַר הַמַגִיש לְכָּל אֶחָד מהאורחים 


повар, кок, кашевар; кухарка, стряпуха טַבָּח, בַּשלָן, מְבַשֵל ;טַבָּחִית, אִישָה מְבַשֶלֶת

— повар внутренний (готовит для коллектива)   טַבָּח אֲרוּחוֹת הַצֶווֶת, הַקוֹמוּנַרְד

— горячих блюд (линии) טַבָּח בְּמִטבָּח הַחַם, פַּס חַם

— гриль, грильман; приготовление блюд на гриле и открытом огне טַבָּח גריל, גרִילמַן

— мангальщик, шашлычник מַנגָלִיסט, מַכִין שִישלִיקִים, שִיפּוּדִים, קַבָּאבִּים, שִישקַבָּבִּים

— молочной кухни  טַבָּח מִטבָּח חֲלָבִי

— мясной, ротиссёр   טַבָּח בְּשָׂרִי \ מִטבָּח בְּשָׂרִי

— овощной, энтреметье́  טַבָּח הַיְרָקוֹת, אֶנטרֵמֵטייֵה

— первых блюд טַבָּח מַכִין מְרָקִים

— пиццы, пиццерист, пиццайоло טַבָּח מוּמחֶה לְפִּיצָה, פיצַאיוֹלוֹ       

— по обжарке, фритюрье́ (готовит в основном жареную пищу)

טַבָּח הַמְטוּגָנִים, בְּעִיקָר מַכִין מַאֲכָלִים מְטוּגָנִים

— по подготовке продуктов для кухни (чистка, нарезка, тёрка и т.д.)

טַבָּח הַהֲכָנָה הַמַזוֹן בְּמִטבָּח (קִילוּף ,קִיצוּץ, פּוּמפִּייָה וְכוּלֵהּ)  

— рыбный, пуассонье́, готовит блюда из рыбы и морепродуктов

  טַבָּח הַדָגִים ,פּוּאֲסוֹנייֵה; מַכִין מַנוֹת דָגִים וְפִּירוֹת יָם

— сотэ́шеф, соусье́ (готовит соусы и бульоны)

(טַבָּח הַרְטָבִים, שֶף סָוּסייֵר (מַכִין אֵת הַרְטָבִים והצִירִים

— сушист ( азиатская кухня)   סוּשִי- שֶף (מִטבָּח הַאַסייָתִי)

— холодных блюд, ответственный за приготовление холодных закусок, салатов, соусов, паштета и т. д

 טַבָּח בְּמִטבָּח הַקַר, אַחרַאי עַל הַהֲכָנוֹת שֶל מָזֵטִים, סָלָטים, רְטָבִים קַרִים, פָּטֶה וְכוּלֵה      

помощник повара, поварёнок עוֹזֵר טַבָּח, טַבָּח צָעִיר, טַבָּח זוּטָר

— повар ученик, стажёр  סטָאזֶ’ר, טַבָּח מִתלַמֵד

посудомойщик, эскулери́  עוֹבֵד לְשטִיפַת כֵּלִים, שוֹטֵף כֵּלִים

ресторатор, владелец\ управляющий, менеджер ресторана  מִסעָדָן, בַּעַל\ מְנַהֵל מִסעָדָה  

сомелье, хранитель\ куратор вина, консультант клиентов, пьющих вино

סוֹמֶלְיֶה, מוּמחֶה הַאַחרָאִי לְיַיִן בְּמִסעָדָה \ אוֹצֵר הַיַיִן, יוֹעֵץ לְלָקוֹחות השוֹתֶים יַיִן

— дегустатор\ вина\пива  טַעֲמָן\ טוֹעֵם יַיִן \ בִּירָה

— подающий вино מֶלְצַר יַיִן, הַמִתמַחֶה בְּתחוּם הַגַשַת יֵינוֹת

— сигарный сомелье, фумелье, специалист по сигарам и напиткам 

  סוֹמֶלְיֶה סִיגָרִים, מוּמחֶה בְּתחוּם הַסִיגָרִים וְהַמַשקָאוֹת, פוּמֶלְיֶה

— чайный сомелье , ти-тестер (определяет качество чая); чайный мастер

סוֹמֶלְיֶה תֵה \טוֹעֵם תֵה מִקצוֹעִי; מוּמחֶה\ מָאסטֶר תֵה, מַדרִיך לְהֲכָנַת תֵה

старший официант, метрдотель \старший смены

רַב הַמֶלְצַרִים\ אַחרַאי מִשמֶרֶת (אחמ»ש) בְּמִסעָדָה

шеф-повар שַף טַבָּח, טַבָּח רָאשִי, «שֶף», מְנַהֵל הַאַחרָאִי עַל מִטבָּח 

— помощник шеф-повара סוּ- שֶף, סגָן שֶף, תַת — רֹאש הַמִטבָּח

начальник производства\ исполнительный руководитель; менеджер кухни

שַף מְנַהֵל\מְנַהֵל תִפעוּל מִטבָּח; מְנַהֵל מִטבָּח                                                         

хостес (хозяйка зала, распорядительница, администратор в зале ресторана) מְאָרַחַת במִסעָדָה


Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *