הכלה עוברת מסוריה לישראל Невеста переходит из Сирии в Израиль

Израиль. Из Сирии прибыли невесты ישראל. מסוריה באו כלות

Несмотря на массовые волнения в Сирии, 3 ноября 2011 года через пограничный переход Кунейтра вышли из страны две друзские невесты – чтобы вступить в брак с друзами-израильтянами.

 

Переход невест в Израиль стал возможен благодаря усилиям депутата Кнессета Аюба Кары при посредничестве организации «Красный Крест».

 


Несмотря на напряженность между странами, Израиль и Сирия позволяют друзским невестам переехать к женихам и остаться с ними.

 


Отметим, что религия запрещает друзам вступать в брак с представителями других общин.

 

 


ישראל. מסוריה באו כלות

 


למרות המהומות בסוריה, ב-3 בנובמבר 2011 דרך מעבר הגבול קוניטרה מהמדינה יצאו שתי כלות דרוזיות כדי להתחתן עם דרוזים ישראלים.

 


מעבר הכלות לישראל התאפשר בזכות מאמצים של חבר כנסת איוב קרא בתיווך הארגון «הצלב האדום».


למרות המתיחות בין המדינות, ישראל וסוריה מאפשרות לכלות דרוזיות לעבור לחתנים ולהישאר איתם.נציין, שהדת אוסרת לדרוזים להתחתן עם בני עדות אחרות.

 

 

הכלה עוברת מסוריה לישראל  Невеста переходит из Сирии в Израиль
הכלה עוברת מסוריה לישראל Невеста переходит из Сирии в Израиль


 

חבר הכנסת איוב קרא (מימין) והזוג המאושר  Депутат Кнессета Аюб Кара (справа) и счастливая пара
חבר הכנסת איוב קרא (מימין) והזוג המאושר Депутат Кнессета Аюб Кара (справа) и счастливая пара

 

 

 

 

התמונות מאתר Hona

 


Грамматический обзор

 

Слово דרך дэрэх переводится как «через», когда речь идет о физическом перемещении. Например:

אנחנו טסים לקנדה דרך לונדון.

анахну тасим лэ-канада дэрэх лондон

Мы летим в Канаду через Лондон.

 


Когда речь идет о времени – используется слово בעוד бэод «через». Например:

אבוא בעוד שעה.

аво бэод шаа

Я прибуду через час.

 


Словосочетание חבר כנסת хавэр кнэсэт дословно переводится «член Кнессета» (именно такой перевод часто встречается в русскоязычных СМИ Израиля), но лучше переводить как «депутат Кнессета».

 

Слово ахшав «сейчас» представляет проблему для начинающих. На слух, интуитивно, это слово хотелось бы записать так: אחשב. Но запомним, что правильным будет написание со всеми возможными заменами букв: א вместо ח, ע вместо ב, כ вместо יו. Получается עכשיו. Иногда встречается классическое написание – עכשו.

Напомним, что сочетание букв יו в конце ивритских слов передает звук в.


 

Иврит-русский словарик

 

ישראל  Израиль исраэль

למרות  вопреки, несмотря на  ламрот

מהומות  массовые волнения, беспорядки  мэhумот

סוריה  Сирия  сурия

בпредлог местонахождения, бэ

частица образования творительного падежа   

נובמבר   ноябрь  новэмбэр

דרך  дорога; через  дэрэх

מעבר  переход; переезд  маавар

גבול   граница; предел  гвуль

יצאו  они вышли; они выехали  йацъу

מדינה  государство мэдина

מ- из, от; чем (в сравнении)  ми, мэ 

לпредлог направления; частица образования дательного падежа лэ

שתי  две (перед существительным) штэй

כלות  невесты  калот

דרוזיות  друзки; друзские (ж. р.)  друзийот

כדי чтобы кэдэй

להתחתן  вступить в брак  лэhитхатэн

עם  с им

דרוזים   друзы друзим

ישראלים   израильтяне исраэлим

התאפשר  он сделался возможным  hитъафшэр

זכות  право; заслуга  зхут

בזכות  благодаря; по праву  би-зхут

מאמצים   усилия  маамацим

של частица обозначения принадлежности шэль

חבר  друг; товарищ; член  хавэр

כנסת  Кнесет (парламент в Израиле) кнэсэт

תיווך  посредничество  тивух

ארגון  организация иргун

צלב крест цлав

אדום красный адом

נציין  отметим нэцайен

ש- что (союз); который, которая, которые шэ

דת  религия  дат

אוסרת  она запрещает  осэрэт

בני   сыновья; представители (в сопряжении)  бнэй

עדות  общины  эдот

אחרות  другие, иные (ж. р.)  ахэрот

מתיחות  напряженность  мэтихут

בין между; среди бэйн

מדינות   государства  мэдинот

ו  и; а (союз) вэ

מאפשרות  предоставляют возможность; разрешают (ж. р.)  мэафшэрот

לעבור перейти, переехать; пройти (курс лечения) лаавор

להישאר   остаться  лэhишаэр

איתם  с ними  итам

תמונות   картинки, фотографии тмунот

אתר  площадка; сайт атар

עוברת   она переходит; переезжает  овэрэт

ימין  правая часть, право  ямин

זוג  пара  зуг

מאושר  счастливый; утвержденный  мэушар

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *