Песенный конкурс


יבגני שונייקו, מבלרוס

Евгений Шунейко, из Беларуси

 

 מורים לעברית

 

זו הייתה תקופה אכזרית,

כשאסרו ללמוד עברית.

אבל היה מורה אחד אמיץ,

שעבד באביב ובקיץ,

שלימד אותה בסתר

ואמר שהכול בסדר.

 

המורההמורה חייך!

עכשיו אתה יכול לחייך!

     יש לך תלמידים,

     הם יהיו סטודנטים!

 

זה הזמן לשמוח וללמוד.

נראה מורה צעירה מאוד.

היא תילך לאולפן שלנו.

היא תלמד עברית אותנו.

והיא תזכור את המורה שלה.

תמיד יש לה על זה מילה.

   

 המורה, המורה מחייכת.

 עכשיו את בחיוך יכולה ללכת.

      יש לך  תלמידים,

      הם יהיו  סטודנטים!

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *