Международная конференция по языку идиш в Черновцахכנס מדעי בנושאי יידיש בצ’רנוביץ: 10-6 באוגוסט 2018

הכנס הבינלאומי לשפה ותרבות יידיש יתקיים בעיר צ’רנוביץ (אוקראינה) בין התאריכים 6 — 10 באוגוסט 2018.

הכינוס מתוכנן באותה העיר, בה בשנת 1908 נערכה הוועידה ההיסטורית לשפת היידיש.

הכנס מאורגן על ידי:
האוניברסיטה העברית בירושלים;
המרכז הבינלאומי ליידיש בווילנה מיסודו של הקונגרס היהודי העולמי;
המרכז לחקר התרבות ותולדות יהדות במזרח אירופה באוניברסיטה הממלכתית «אקדמיה מוהילה» בקייב,
האוניברסיטה הממלכתית בצ’רנוביץ ע»ש יורי פדקוביץ’;
עיריית צ’רנוביץ;
מוזיאון התרבות וההיסטוריה של יהדות בוקובינה.

האירוע ייערך בחסות:
הקונגרס היהודי האירופי-אסייתי;
המרכז הבינלאומי ליידיש בווילנה מיסודו של הקונגרס היהודי העולמי;
הוועד (איגוד הקהילות והארגונים היהודיים באוקראינה);
קרן «המפגש האוקראיני-היהודי».


תכנית הוועידה תכלול את הנושאים כדלקמן:
1. התפתחות הספרות, התיאטרון, הקולנוע והעתונות ביידיש בין השנים 1908 — 2018.
2. נטיות ומגמות בהתפתחות השפה במשך המאה האחרונה (סגנונות ומשלבים בשכבות חברה שונות, שינויים בכללי דקדוק, באוצר מילים ובניבי שפה).
3. שינוי מעמד השפה לאחר שנת 1908.
4. המרכזים העיקריים למחקרי יידיש במאה העשרים: ברית המועצות, פולין, ארה»ב, ישראל. תפקידו של המכון המדעי לחקר היידיש (ייוו»א).
5. יידיש בצ’רנוביץ לאחר שנת 1908. שול-פאריין. הסופרים והבלשנים הבולטים.
6. יידיש בתקופת השואה.
7. יידיש ועברית בישראל.
8. יידיש בקרב החסידים.
9. לימוד השפה: גישות, שיטות ומשאבי מידע.
10. יידיש והבלשנות הממוחשבת.
11. יידיש כשפה חיה במאה ה-21. יידיש והתקשורת העכשווית.
12. מחקרי השפה ופיתוח שיטות הלימוד החל משנת 1908 (ספרי לימוד, ספרי עזר, ספרי דקדוק, ניבונים, מילונים, ביבליוגרפיה).

שפות העבודה בכנס תהיינה: יידיש, אנגלית, אוקראינית ורוסית.

מתוכננים אירועי תרבות מגוונים, טיולים בצ’רנוביץ ובעיירות חסידיות לשעבר.
למשתתפי הכינוס יסופק אוכל כשר, במידת הצורך.
המארגנים יכסו את כל ההוצאות (לינה, ארוחות, אירועי תרבות וטיולים, כרטיסי רכבת וטיסה) למשתתפים שיופיעו בפני הקהל עם הרצאות אשר יאושרו מראש ע»י הוועדה המארגנת.

את ההצעות עם שמות ההרצאות ותקציריהן, נא לשלוח לא יאוחר מ-20 במאי 2018 לדוא»ל  wmoskovich@gmail.com
אם הצעת ההרצאה תאושר, יש לשלוח את הטקסט המלא עד 29 ביוני 2018.
דמי הרישום: 200 דולר. במקרים מסוימים ייתכנו סבסוד והנחות.

הוועדה המארגנת של הכינוס: פרופסור ו’ מוסקוביץ’, ד»ר מ’ יושקובסקי, ל’ פינברג. 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *