Русско-ивритский словарь животных

 

Автор: Александр Миневич


Птицы ципорим צִיפּוֹרִים

аист хасида חֲסִידָה

альбатрос альбатрос אַלבַּטרוֹס

баклан корморан קוֹרמוֹרָן

бекас хартумит חַרטוּמִית

камышевка канит קָנִית

буревестник ясъур יַסעוּר

вальдшнеп хартуман חַרטוֹמָן

воробей дрор דרוֹר

ворона орэв עוֹרֵב

ворон орэв шахор עוֹרֵב שָחוֹר

вьюрок базбуз בַּזבּוּז

выпь анафа месуртэтэт אֲנָפָה מְשׂוּרטֶטֶת

гага идрит אִדרִית

гагара цолелан צוֹלְלָן

гарпия hарпия הַארפִּיָה

глухарь сэхви яар שֶׂכווִי יַעַר

голубь йона יוֹנָה

горихвостка хахлилит חַכלִילִית

горлица тор תוֹר

грач орэв hамизра עוֹרֵב הַמִזרָע

гриф грифин גרִיפִין

гусь аваз אֲווָז

дрозд кихли קִיכלִי
     дрозд каменный кихли цукит קִיכלִי צוּקִית
     дрозд чёрный кихли шахрур קִיכלִי שַחֲרוּר

дрофа хуба חוּבָּה

дубонос пацхан פַּצחָן

дятел накар נַקָר

жаворонок эфрони עֶפרוֹנִי

жаворонок полевой заръит זַרעִית

журавль агур עָגוּר

завирушка ситрит סִתרִית

ибис ибис אִיבִּיס

иволга заhаван זַהֲבָן

индейка (индюшка) hоду הוֹדוּ
                       — тарнеголь-hоду תַרנְגוֹל-הוֹדוּ

канарейка канарит קָנָרִית

киви киви קִיווִי

козодой тахмас תַחמָס

колибри колибри קוֹלִיבּרִי

кондор кондор קוֹנדוֹר

коноплянка тапухит תַפּוּחִית

коростель мальки-слав מַלכִּי-שׂלָיו

коршун дая דַיָה

кречет баз гамади בָּז גַמָדִי

кряква брэхия בּרֵכִייָה

кукушка кукия קוּקִייָה

кулик бицанит בִּיצָנִית

куропатка хогла, корэ חוֹגלָה, קוֹרֵא

курочка паргит פַּרגִית

курица тарнеголет תַרנְגוֹלֶת

ласточка снунит סנוּנִית

лебедь барбур בַּרבּוּר

лунь зэрон זֵרוֹן

лысуха агамит אֲגַמִית

майна майна מַיינָה

малиновка адом-hехазэ אֲדוֹם-הֶחָזֶה

мухоловка хатафит חֲטָפִית

нектарница цофит צוֹפִית

неясыть (ночная птица) лилит לִילִית

нырок цолель צוֹלֵל

овсянка гибтон גִיבּתוֹן

осоед аят hацраим אַייַת הַצרָעִים

орёл\ беркут аит\ нэшер עַיִט \נֶשֶר

орлан эйтам עֵיטָם

павлин тавас טַווָס

пеликан сакнай; пеликан שַׂקנַאי; פֶּלִיקָן

пеночка альвит עַלווִית

перепел слав שׂלָיו

пересмешник хакйанит חַקייָנִית

петушок; птенец эфроах אֶפרוֹחַ

пингвин пингвин פִּינגווִין

поморник хамсан חַמסָן

попугай туки תוּכִּי

птица-секретарь лавлар לַבלָר

птица феникс оф hахоль עוֹף הַחוֹל

пустельга кестрэль קֶסטרֶל

райская птица ципор ган эдэн צִיפּוֹר גַן עֵדֶן

ракша (сизоворонка) кахаль כָּחָל

рябчик сэхви-hаеарот שֶׂכווִי-הַיְעָרוֹת

свиристель цицанит צִיצָנִית

синица яргази יַרגָזִי

сипуха (вид сов) тиншемет תִנשֶמֶת

скопа шалах שָלָך

скворец зарзир זַרזִיר

славка сибхи סִיבּכִי

снегирь адмонит אַדמוֹנִית

сова яншуф יַנשוּף

сокол баз בַּז

соловей замир זָמִיר

сорока акъак, орэв (hа)нехалим עַקעָק, עוֹרֵב (הַ)נְחָלִים

сорокопут ханкан חַנקָן

стервятник озния עוֹזנִייָה

страус бат яана; яэн בַּת יַעֲנָה; יָעֵן

стриж сис סִיס

сыч кос כּוֹס

тетерев сэхви, тарнеголь бар שֶׂכווִי; תַרנְגוֹל בָּר

трясогузка нахалиэли נַחֲלִיאֵלִי

трубач хацоцран חֲצוֹצרָן

тукан тукан טוּקָן

удод духифат דוּכִיפַת

улит бицанит בִּצָנִית

утка, селезень барваз בַּרווָז

фазан пасйон פַּסיוֹן

филин оах אוֹחַ

фламинго фламинго פלָמִינגוֹ

цапля анафа אֲנָפָה

цесарка пниния פּנִינִייָה

чайка шахаф שַחַף

чибис кивит קִיווִית

чиж хорпит חוֹרפִּית

чирок-свистунок шаршир שַרשִיר

шилоклювка сайфан акод סַייפָן עָקוֹד

щегол хохит חוֹחִית \כוכית

ястреб нэц נֵץ

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *