На приеме у врача — говорим на иврите

В этом материале мы постарались собрать основные фразы и слова, которые могут понадобиться вам при посещении врача в поликлинике.

В каталоге (ссылка — внизу) Вы сможете найти другие материалы по теме


Я хочу записаться к доктору… (говорит мужчина)

ани роцэ лэhирашэм лэ-доктор… אני רוצה להירשם לדוקטור


Я хочу записаться к доктору… (говорит женщина)

ани роца лэhирашэм лэ-доктор… אני רוצה להירשם לדוקטור


Я хочу заказать очередь к/на… (говорит мужчина)

ани роцэ лэhазмин тор лэ… אני רוצה להזמין תור ל

Я хочу заказать очередь к/на… (говорит женшина)

ани роца лэhазмин тор лэ… אני רוצה להזמין תור ל


на время…  лэ-шаа…לשעה


Меня отправили на проверку/к медсестре

шалху оти лэ-бдика/лэ-ахот  שלחו אותי לבדיקה\לאחות

Кто последний? ми ахарон  ?מי אחרון

Очередь по номеркам  тор лэфи миспарим  תור לפי מספרים

Где взять номерок?  эйфо локхим миспарим ? איפה לוקחים מספרים

Какой номер вошел?  эйзэ миспар нихнас ? איזה מספר נכנס


Можно войти?  эфшар лэhиканэс ?אפשר להכנס

Кто следующий?  ми hа-ба ?מי הבא


Больничная карточка картис холэ  כרטיס חולה

Что Вас беспокоит? ма мадъиг отха/отах ?מה מדאיג אותך

Меня беспокоит…  мадъиг оти מדאיג אותי

смотрите «Симптомы», «Побочные эффекты»


Я страдаю от … ани совэл/эт ми … אני סובל/ת מ

Хроническая болезнь  махала кронит  מחלה כרונית

Бессонница нидудэй-шэна  נידודי שינה

простуда  hицтанэнут  הצטננות

головная /зубная боль    кээв рош / шинаим     כאב ראש \ שיניים

стоматит  афта  אפטה, אפתה

подростковые угри (акне)   пицъэй-багрут (акнэ)  פצעי בגרות (אקנה) מ

фурункул  фурункл  פורונקל

лишний вес  одэф мишкаль  עודף משקל

сексуальные расстройства  hафраот бэ-тифкуд мини  הפרעות בתפקוד מיני

воспаление  легких    далэкэт рэот   דלקת ריאות

вирусный гепатит  далэкэт-кавэд нэгифит  דלקת כבד נגיפית

тонзиллит (ангина)  далэкэт гарон  דלקת גרון

недержание мочи   брихат  шэтэн   בריחת שתן

вросший ноготь, онихокриптоз /мед./  цирорэн ходранит ציפורן חודרנית

диабетическая стопа  рэгэль сукратит  רגל סוכרתית


Болезнь  махала  מחלה

смотрите «Названия болезней – в иврите».


Когда это началосьматай зэ hитхиль ? מתי זה התחיל

Что было в прошломма hая бэавар ? מה היה בעבר


Операция  нитуах  ניתוח

смотрите «Внутренние органы»

операция при помощи лазера  нитуах-лэйзэр  ניתוח לייזר

коронарное шунтирование  нитуах маакафим ба-лэв  ניתוח מעקפים בלב

катетеризация сердца  цинтур  צנתור

грыжа  бэка  בקע

вывих  нэка  נקע

инсульт  эруа мохи  אירוע מוחי

сотрясение мозга  заазуа-моах  זעזוע מוח

пересадка  печени  hашталат кавэд  השתלת כבד

аборт hафсакат hэрайон  הפסקת היריון


У меня болит…  коэв лиכואב לי

смотрите «Название частей тела – на иврите», «Название парных частей тела – на иврите».


показать  лэhаръот  להראות

раздеться  лэhитпашэт  להתפשט

снять; опустить  лэhорид  להוריד

сидеть; сесть  лашэвэт  לשבת

стоять  лаамод  לעמוד

встать  лакум  לקום

лечь, лежать  лишкав  לשכב

— на спине  аль hа-гав  על הגב

— на животе  аль hа-бэтэн  על הבטן


Вы курите? (обращение к мужчине)  ата мэашэн? אתה מעשן

Вы курите? (обращение к женщине)  ат мэашэнэт? את מעשנת


выпрямиться  лэhитъяшэр  להתיישר

вогнуться  лэhиткофэф  להתכופף

не дышать  ло линшом  לא לנשום

не глубоко  ло амок  לא עמוק

смотреть  лиръот  לראות

открыть…  лифтоах  לפתוח

закрыть…  лисгор  לסגור

— рот  пэ  פה

— глаз  аин  עין

закрыть глаза  лаацом эйнаим  לעצום עיניים

согнуть  лэхофэф  לכופף

выпрямить  лэяшэр  ליישר

поднять  лэhарим  להרים

правую / левую руку    яд ямин / смоль  יד ימין \ שמאל


терпеть, сдерживаться  лэhитъапэк  להתאפק

покашлять  лэhиштаэль  להשתעל

измерить…  лимдодלמדוד

— давление  лахац дам  לחץ דם

— — высокое  гавоа גבוה

— — низкое  намух  נמוך

— температура  хом, тэмпэратура  חום, טמפרטורה


вдыхать  лишъоф авир  לשאוף אויר

выдыхать  линшоф  לנשוף

кашлять, покашлять  лэhиштаэль  להשתעל


Сделать анализ/проверку…  лаасот бдикатלעשות בדיקת

— крови  дам  דם

— мочи  шэтэн  שתן

— кала  цоа  צואה

— ЭКГ  э-ка-гэ  א.ק.ג

— ультразвук  ультра-саунд  אולטרה סאונד


ничего не есть (например, перед операцией) 12 часов 

лиhйот бэ-цом штэйм-эсрэ шаот  להיות בצום 12 שעות


эхокардиография  эко лэв  אקו לב

остеосцинтиграфия  мипуй ацамот  מיפוי עצמות


холестерин  колэстэрол  כולסטרול

сахар в крови  сукар ба-дам  סוכר בדם

лечение инсулином  типуль бэ-инсулин  טיפול באינסולין


Когда будет результат?  матай тиhъе тоцаа ? מתי תהיה תוצאה

Можно выяснить по телефону?  эфшар лэварэр бэ-тэлэфон ? אפשר לברר בטלפון


дополнительная проверка  бдика носэфэт  בדיקה נוספת


прививка; вакцина  хисун  חיסון

получить прививку, пройти вакцинацию  лэhитхасэн  להתחסן

в прошлом сделали прививку  бэ-авар асу хисун  בעבר עשו חיסון

против  нэгэд  נגד

полиомиелит  полио  или  шитук-йеладим  פוליו, שיתוק ילדים

рак шейки матки  сартан цъвар hа-рэхэм  סרטו צואר הרחם

                папилломавирус человека  вирус папилома  וירוס פפילומה

грипп  шапаат  שפעת


Мне нужно (произносит мужчина)  ани царих  אני צריך

Мне нужно (произносит женщина)  ани цриха   אני צריכה


рецепт на/для  миршам лэ-  מרשם

справка  ишур   אישור

больничный лист  ишур-хофэш-махала  אישור חופש מחלה

врачебная справка для получения права на ношение/хранение оружия

ишур рэфуи лэ-кабалат ришайон нэшэк  אישור רפואי לקבלת רשיון נשק

врачебная справка для получения водительских прав

ишур рэфуи лэ-кабалат ришайон рэхэв   אישור רפואי לקבלת רשיון רכבОставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *