שמלה חרדלית Горчичное платье от H&M

Израиль. Как выглядят недорогие платья ישראל. איך נראות שמלות לא יקרות

Сети модной одежды в Израиле предлагают платья из коллекции осени-2011.

На этой странице можно увидеть фотографии платьев, которые стоят менее 190 шекелей.

Отметим, что минимальная плата за рабочий час в Израиле – около 21 шекеля (в период написания статьи).

 

 

ישראל. איך נראות שמלות לא יקרות

 

 

רשתות אופנה בישראל מציעות שמלות מקולקציות הסתיו 2011. בעמוד זה אפשר לראות תמונות של

 

שמלות שעולות פחות מ-190 שקלים. נציין ששכר מינימום לשעת עבודה בישראל – כ-21 ש»ח.

 

שמלה חרדלית  Горчичное платье от H&M

 

שמלה חרדלית של H&M. המחיר: 119 ₪.

Горчичное платье от H&M. Цена 119 шекелей

 

שמלה חומה Коричневое платье от Зип

שמלה חומה של זיפ. המחיר: 189.90 ₪.

Коричневое платье от Зип. Цена 189,90 шекелей

 

שמלה שחורה קלאסית  Классическое черное платье от YOOP

 

מימין: שמלה שחורה קלאסית של YOOP,המחיר — 130 ש»ח. משמאל: חצאית פסים של YOOP, המחיר — 69.90 ₪.

 

Справа: классическое черное платье от YOOP, цена 130 шек. Cлева: полосатая юбка от YOOP, цена 69,90 шек

 

 שמלת חיתוכים Платье из кусков от Машбир ле-цархан

 

שמלת חיתוכים של משביר לצרכן, המחיר: 189.90 ₪.

Платье из кусков от Машбир ле-цархан. Цена 189.90 шек.

 

Фотосъемка: Идо Лави, Шай Ехезкель. Фотографии из сайта

הצילום: עידו לביא, שי יחזקאל. התמונות מאתר: http://fashion.walla.co.il

 


 

 

Грамматический обзор:

 

 

Слово רשתות рэшатот от слова רשת рэшэт «сеть», женского рода. Аналогично, со словом דלת дэлет «дверь». Во множественном числе – דלתות длатот «двери». Глаголы, которые соответствуют этим словам – также женского рода.

 

Когда речь идет о выпусках модных товаров – часто используется иностранное слово קולקציה колэкция. В то же время можно было использовать ивритское слово אוסף осэф «коллекция».

 

При образовании сопряжений первое слово может измениться. Например: שכר сахар «плата за работу или услуги» в сопряжении звучит иначе: שכרמינימום схар-минимум «минимальная плата»; слово שעה шаа в сопряжении преобразуется в שעת עבודה шъат авода «час рабочего времени, рабочий час». Слова רשתות אופנה рэшатот офна «сети модной одежды; дословно: «сети моды» – тоже сопряжение, однако первое слово изменений не претерпело.

 

Второе слово сопряжения может по смыслу выполнять роль прилагательного. Например, חצאית פסים хацаит пасим – дословно: «юбка полос», по смыслу: «полосатая юбка». שמלת חיתוכים симлат хитухим – дословно: «платье разрезов», по смыслу: «платье из кусков».

 

Аббревиатура ש«ח читается как шкалим хадашим, шэкель хадаш или шах. Эту же аббревиатуру принято изображать , как наложение друг на друга букв ש и .ח Отметим, что «новый шекель» является официальной валютой Израиля с 1985 года, поэтому слово חדש хадаш «новый» упоминается не всегда, так как в «старых шекелях» подсчеты давно не проводятся. В русскоязычных СМИ Израиля также приняты варианты сокращений слова «шекель» — шек. или ш.

 

В словах שמלה и ישראל буква ש передает звук с. Таких случаев в иврите довольно много. «Вычислить» что в этих словах нужно писать ש (а не (ס невозможно. С перечнем слов с аналогичной «проблемой» можно ознакомиться в таблицах.

 


Иврит-русский словарик

 

ישראל Израиль исраэль

איך как эйх

נראות они выглядят (ж. р.) ниръот

לא частица отрицания ло

יקרות дорогие (ж. р.) йэкарот

רשתות сети рэшатот

אופנה мода офна

מציעות предлагают (ж. р.) мациот

שמלה платье симла

שמלות платья смалот

מ- из, от; чем (в сравнении) ми, мэ

קולקציות коллекции колэкцийот

סתיו осень став

עמוד страница амуд

זה этот зэ

אפשר возможно, можно эфшар

לראות видеть, увидеть лиръот

תמונות картинки, фотографии тмунот

של частица обозначения принадлежности шэль

ש- что (союз); который, которая, которые шэ

עולות стоят олот

פחות меньше, менее пахот

שקלים шекели шкалим

נציין отметим нэцайен

שכר плата за работу или услуги сахар

מינימום минимум, минимальный минимум

לпредлог направления; для; лэ

частица образования дательного падежа

שעה час шаа

עבודה работа авода

בпредлог местонахождения, бэ

частица образования творительного падежа

כкак, в качестве; примерно кэ

חרדלית горчичная хардалит

מחיר цена мэхир

חומה коричневая хума

עם с им

צילום фотоснимок; фотосъемка цилум

מימין справа ми-ямин

שחורה черная шхора

קלאסית классическая класит

משמאל слева ми-смоль

חצאית юбка хацаит

פסים полосы, полоски пасим

חיתוכים отрезки; вырезки хитухим

אתר площадка; сайт атар

Израиль. Как выглядят недорогие платья

Сети модной одежды в Израиле предлагают платья из коллекции осени-2011. На этой странице можно увидеть фотографии платьев, которые стоят менее 190 шекелей. Отметим, что минимальная плата за рабочий час в Израиле – около 21 шекеля.

ישראל. איך נראות שמלות לא יקרות

רשתות אופנה בישראל מציעות שמלות מקולקציות הסתיו 2011. בעמוד זה אפשר לראות תמונות של שמלות שעולות פחות מ-190 שקלים. נציין ששכר מינימום לשעת עבודה בישראל – כ-21 ש»ח.

שמלה חרדלית של H&M. המחיר: 119 ₪.

Горчичное платье от H&M. Цена 119 шекелей.

שמלה חומה של זיפ. המחיר: 189.90 ₪.

Коричневое платье от Зип. Цена 189,90 шекелей.

מימין: שמלה שחורה קלאסית של YOOP, 130 ₪. משמאל: חצאית פסים של YOOP, 69.90 ₪.

Справа: классическое черное платье от YOOP, 130 шек. Cлева: полосатая юбка от YOOP, 69,90 шек.

שמלת חיתוכים של משביר לצרכן, המחיר: 189.90 ₪.

Платье из отрезков, от Машбир ле-цархан. Цена 189.90 шек.

הצילום: עידו לביא, שי יחזקאל. התמונות מאתר: http://fashion.walla.co.il/?w=//1862934

Фотосъемка: Идо Лави, Шай Ехезкель. Фотографии из сайта:

Грамматический обзор:

Слово רשתות рэшатот от слова רשת рэшэт «сеть», женского рода. Аналогично, со словом דלת дэлет «дверь». Во множественном числе – דלתות длатот «двери». Глаголы, которые соответствуют этим словам – также женского рода.

Когда речь идет о выпусках модных товаров – часто используется иностранное слово קולקציה колэкция. В то же время можно было использовать ивритское слово אוסף осэф «коллекция».

При образовании сопряжений первое слово может измениться. Например: שכר сахар «плата за работу или услуги» в сопряжении звучит иначе: שכרמינימום схар-минимум «минимальная плата»; слово שעה шаа в сопряжении преобразуется в שעת עבודה шъат авода «час рабочего времени, рабочий час». Слова רשתות אופנה рэшатот офна «сети модной одежды; дословно — сети моды» – тоже сопряжение, однако первое слово изменений не претерпело.

Второе слово сопряжения может по смыслу выполнять роль прилагательного. Например, חצאית פסים хацаит пасим – дословно: «юбка полос», по смыслу: «полосатая юбка». שמלת חיתוכים симлат хитухим – дословно: «платье разрезов», по смыслу: «платье из отрезков».

Аббревиатура ש«ח читается как шкалим хадашим, шэкель хадаш или шах. Эту же аббревиатуру принято изображать , как наложение друг на друга букв ש и .ח Отметим, что «новый шекель» является официальной валютой Израиля с 1985 года, поэтому слово חדש хадаш «новый» упоминается не всегда, так как в «старых шекелях» подсчеты давно не проводятся. В русскоязычных СМИ Израиля также приняты варианты сокращений слова «шекель» — шек. или ш.

Иврит-русский словарик

ישראל Израиль исраэль

איך как эйх

נראות они выглядят (ж. р.) ниръот

לא частица отрицания ло

יקרות дорогие (ж. р.) йэкарот

רשתות сети рэшатот

אופנה мода офна

מציעות предлагают (ж. р.) мациот

שמלה платье симла

שמלות платья смалот

מ- из, от; чем (в сравнении) ми, мэ

קולקציות коллекции колэкцийот

סתיו осень став

עמוד страница амуд

זה этот зэ

אפשר возможно, можно эфшар

לראות видеть, увидеть лиръот

תמונות картинки, фотографии тмунот

של частица обозначения принадлежности шэль

ש- что (союз); который, которая, которые шэ

עולות стоят олот

פחות меньше, менее пахот

שקלים шекели шкалим

נציין отметим нэцайен

שכר плата за работу или услуги сахар

מינימום минимум, минимальный минимум

לпредлог направления; для; лэ

частица образования дательного падежа

שעה час шаа

עבודה работа авода

בпредлог местонахождения, бэ

частица образования творительного падежа

כкак, в качестве; примерно кэ

חרדלית горчичная хардалит

מחיר цена мэхир

חומה коричневая хума

עם с им

צילום фотоснимок; фотосъемка цилум

מימין справа ми-ямин

שחורה черная шхора

קלאסית классическая класит

משמאל слева ми-смоль

חצאית юбка хацаит

פסים полосы, полоски пасим

חיתוכים отрезки; вырезки хитухим

אתר площадка; сайт атар


Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *