חסידי סאטמר עולים לכיתה א' Сатмарские хасиды идут в 1-й класс

Израиль. Фотографии с утренника в школе сатмарских хасидов ישראל. תמונות ממסיבה בבית ספר של חסידי סאטמר

1 сентября 2011 (2 элуля 5771 года) в начальной школе сатмарских хасидов «Ятев лев» в Иерусалиме праздновали начало занятий в первом классе.

 

 

Фотографии из сайта bhol.co.il התמונות מאתר

 

ישראל. תמונות ממסיבה בבית ספר של חסידי סאטמר


ב-1 בספטמבר 2011 (ב’ באלול תשע»א) בתלמוד-תורה ‘יטב לב’ של חסידי סאטמר בירושלים חגגו תחילת הלימודים בכיתה א’.

חסידי סאטמר עולים לכיתה א'  Сатмарские хасиды идут в 1-й класс

חסידי סאטמר עולים לכיתה א’

Сатмарские хасиды идут в 1-й класс

עוגה בצורת בית המקדש  Торт в форме Иерусалимского Храма

עוגה בצורת בית המקדש

Торт в форме Иерусалимского Храма

 

מסיבה בת

מסיבה בת

מסיבה בת»ת של חסידי סאטמר

Утренник в начальной школе сатмарских хасидов

Грамматический обзор

Словосочетание תלמודתורה талмуд-тора означает «начальная школа для мальчиков в ультраортодоксальном еврейском секторе». В Израиле это понятие часто передается аббревиатурой ת»ת .

Слово חסיד хасид изначально переводится как «сторонник, приверженец», но чаще под этим словом подразумевается «сторонник хасидского направления в иудаизме». Хасиды относятся к различным религиозным общинам, которые обычно носят название населенных пунктов Восточной Европы, где и зародился хасидизм. Например, חסידי סאטמר хасидэй сатмар «сатмарские хасиды» (дословно «хасиды Сатмара»), по названию города Сату-Маре в Румынии; חסידי ברסלב хасидэй брэслав «бреславские хасиды», по названию городка в Украине.

Каждая буква ивритского алфавита имеет числовое значение. Первые девять букв передают однозначные числа, буквы от десятой до восемнадцатой – это двузначные круглые десятки, буквы от девятнадцатой до двадцать второй – сотни. Первая буква א передает значение «первый». Если буква используется как числительное, то к ней прибавляется знак «гереш», например:

יום אвоскресенье йом алеф

בבאלול второго элуля бэт бэ-элуль

קומה גтретий этаж кома гимэль

כיתה דчетвертый класс кита далет

Если в «буквенном числительном» более одной буквы, то перед последней буквой ставится двойной «гереш». Например, буквенное сочетание תשע«א имеет числовое значение «771», что в контексте означает «5771 год» (тысячелетия при необходимости отмечаются особо).

Словосочетание בית ספר бэйт-сэфэр дословно переводится как «дом книги», подразумевается «школа». Словосочетание בית המקדש бэйт-hа-микдаш дословно переводится как «дом храма», подразумевается Иерусалимский Храм.

По-русски говорят «они идут в 1-й класс», в иврите эта фраза звучит иначе:

הם עולים לכיתה א’

hэм олим лэ-кита алеф

(дословно: «Они поднимаются в первый класс»)

Иврит-русский словарик

ישראל Израиль исраэль

תמונות картинки, фотографии тмунот

מ- из, от  ми, мэ

מסיבה вечеринка; корпоратив; утренник (детский) мэсиба

בпредлог местонахождения, бэ

частица образования творительного падежа

כיתה класс (в школе); отделение (в армии) кита

א’ первый, первая алеф

בית ספר школа бэйт-сэфэр, бэт-сэфэр

של частица обозначения принадлежности шэль

חסידים хасиды; приверженцы, сторонники хасидим

ירושלים Иерусалим йирушалаим

חגגו они праздновали хагэгу

תחילה начало, начинание тхила

לימודים учебные занятия лимудим

עולים восходят, поднимаются; репатрианты олим

עוגה торт; пирог уга

צורה форма цура

אתר площадка; сайт атар

Израиль. Фотографии с утренника в школе сатмарских хасидов

1 сентября 2011 (2 элуля 5771 года) в начальной школе сатмарских хасидов «Ятев лев» в Иерусалиме праздновали начало занятий в первом классе.

Фотографии из сайта bhol.co.io התמונות מאתר

http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=31653&cat=6&scat=40

ישראל. תמונות ממסיבה בבית ספר של חסידי סאטמר

ב-1 בספטמבר 2011 (ב’ באלול תשע»א) בתלמוד-תורה ‘יטב לב’ של חסידי סאטמר בירושלים חגגו תחילת הלימודים בכיתה א’.

חסידי סאטמר עולים לכיתה א’

Сатмарские хасиды идут в 1-й класс

עוגה בצורת בית המקדש

Торт в форме Иерусалимского Храма

מסיבה בת»ת של חסידי סאטמר

Утренник в начальной школе сатмарских хасидов

Грамматический обзор

Словосочетание תלמודתורה талмуд-тора означает «начальная школа для мальчиков в ультраортодоксальном еврейском секторе». В Израиле это понятие часто передается аббревиатурой ת»ת.

Слово חסיד хасид изначально переводится как «сторонник, приверженец», но чаще под этим словом подразумевается «сторонник хасидского направления в иудаизме». Хасиды относятся к различным религиозным общинам, которые обычно носят название населенных пунктов Восточной Европы, где и зародился хасидизм. Например, חסידי סאטמר хасидэй сатмар «сатмарские хасиды» (дословно «хасиды Сатмара»), по названию города Сату-Маре в Румынии; חסידי ברסלב хасидэй брэслав «бреславские хасиды», по названию городка в Украине.

Каждая буква ивритского алфавита имеет числовое значение. Первые девять букв передают однозначные числа, буквы от десятой до восемнадцатой – это двузначные круглые десятки, буквы от девятнадцатой до двадцать второй – сотни. Первая буква א передает значение «первый». Если буква используется как числительное, то к ней прибавляется знак «гереш», например:

יום א воскресенье йом алеф

בבאלול 2 элуля бэт бэ-элуль

קומה ג третий этаж кома гимэль

כיתה ד четвертый класс кита далет

Если в «буквенном числительном» более одной буквы, то перед последней буквой ставится двойной «гереш». Например, буквенное сочетание תשע«א имеет числовое значение «771», что в контексте означает «5771 год» (тысячелетия при необходимости отмечаются особо).

Словосочетание בית ספר бэйт-сэфэр дословно переводится как «дом книги», подразумевается «школа». Словосочетание בית המקדש бэйт-hа-микдаш дословно переводится как «дом храма», подразумевается Иерусалимский Храм.

По-русски говорят «они идут в 1-й класс», в иврите эта фраза звучит иначе:

הם עולים לכיתה א’

hэм олим лэ-кита алеф

(дословно: «Они поднимаются в первый класс»)

Иврит-русский словарик

ישראל Израиль исраэль

תמונות картинки, фотографии тмунот

מ- из, от ми, мэ

מסיבה вечеринка; корпоратив; утренник (детский) мэсиба

בпредлог местонахождения, бэ

частица образования творительного падежа

כיתה класс (в школе); отделение (в армии) кита

א’ первый, первая алеф

בית ספר школа бэйт-сэфэр, бэт-сэфэр

של частица обозначения принадлежности шэль

חסידים хасиды; приверженцы, сторонники хасидим

ירושלים Иерусалим йирушалаим

חגגו они праздновали хагэгу

תחילה начало, начинание тхила

לימודים учебные занятия лимудим

עולים восходят, поднимаются; репатрианты олим

עוגה торт; пирог уга

צורה форма цура

אתר площадка; сайт атар

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *