חיפושית

В Израиле обнаружен подозрительный жук בישראל נמצאה חיפושית חשודה

26 августа 2011 года (26 ава 5761 года) в южной части Хевронского нагорья обнаружен крупный жук, похожий на азиатского усача.

חיפושית

Азиатский усач поражает деревья и уничтожает их в течение 3-5 лет.

Когда-то этот жук обитал только на Дальнем Востоке – в Китае, Корее, Японии. В последние годы он пожирает деревья также в США, Канаде  и Австрии.

חיפושית

בישראל נמצאה חיפושית חשודה


ב-26 באוגוסט 2011 (כ»ו באב תשע»א) בדרום הר חברון נמצאה חיפושית גדולה שדומה לחיפושית אסייתית ארוכת מחוש .


חיפושית אסייתית ארוכת מחוש פוגעת בעצים ומחסלת אותם תוך 3-5 שנים.


פעם החיפושית נמצאה רק במזרח הרחוק – בסין, קוריאה ויפן. בשנים אחרונות היא אוכלת עצים גם בארצות הברית, קנדה ואוסטריה.


חיפושית

Грамматический обзор


В иврите в большинстве слов ударение падает на последний слог. В словах, где ударение падает на другой слог, ударная гласная в транскрипции обозначена подчеркиванием.


דרום הר חברון дром hар хэврон южная часть Хевронского нагорья, в Иудее. Дословно: «юг Хевронской горы».


Слово דומה дома «похожа» предполагает использование предлога ל . Например, היא דומה לאמא hи дома лэ-има «Она похожа на маму». В данном случае нельзя использовать предлог על аль «на (сверху), над». Фраза היא דומה על אמא hи дома аль има переводится как «Она похожа на маме».


Сочетание ארוכת מחוש образовано из слов ארוכה арука «длинная» и מחוש махош «усик (насекомого или моллюска)». При этом буква ה преобразовалась в ת .

ארוכת מחוש арукат махош дословно переводится «длинноусый», что в русской терминологии соответствует термину «усач».


Глагол פוגעת погаат «наносит ущерб, вредит; задевает; обижает» предполагает использование предлога ב.


Словосочетание ארצות הברית арцот hа-брит состоит из двух слов: ארצות арацот «страны, земли» и ברית брит «союз». Дословно ארצות הברית переводится как «Страны Союза», что подразумевает Соединенные Штаты.


Иврит-русский словарик

 

נמצאה найдена; находилась нимцэа

חיפושית жук хипушит

חשודה подозрительная хашуда

בпредлог местонахождения, бэ

частица образования творительного падежа

דרום юг даром

הר гора hар

גדולה большая гдола

ש- что (союз); который, которая, которые шэ

דומה похожа; похожая дома

אסייתית азиатская асиятит

ארוכה длинная арука

מחוש усик (насекомых, моллюсков) махош

פוגעת поражает, наносит вред; обижает (ж. р.) погаат

עצים деревья эцим

ו и; а (союз) вэ

מחסלת уничтожает, ликвидирует (ж. р.) мэхасэлэт

אותם их отам

תוך в течение тох

שנים годы шаним

פעם раз; однажды; когда-то паам

רק только рак

מזרח восток мизрах

רחוק дальний; далеко рахок

סין Китай син

יפן Япония япан

קוריאה Корея корэйа

אחרונות последние (ж. р.) ахронот

היא она hи

אוכלת ест, поедает охэлет

גם также, тоже гам

В Израиле обнаружен подозрительный жук

26 августа 2011 года (26 ава 5761 года) в южной части Хевронского нагорья обнаружен крупный жук, похожий на азиатского усача.

Азиатский усач поражает деревья и уничтожает их в течение 3-5 лет.

Когда-то этот жук обитал только на Дальнем Востоке – в Китае, Корее, Японии. В последние годы он пожирает деревья также в США, Канаде и Австрии.

בישראל נמצאה חיפושית חשודה

ב-26 באוגוסט 2011 (כ»ו באב תשע»א) בדרום הר חברון נמצאה חיפושית גדולה שדומה לחיפושית אסייתית ארוכת מחוש.

חיפושית אסייתית ארוכת מחוש פוגעת בעצים ומחסלת אותם תוך 3-5 שנים.

פעם החיפושית נמצאה רק במזרח הרחוק – בסין, קוראה ויפן. בשנים אחרונות היא אוכלת עצים גם בארצות הברית, קנדה ואוסטריה.

Грамматический обзор

В иврите в большинстве слов ударение падает на последний слог. В словах, где ударение падает на другой слог, ударная гласная обозначена подчеркиванием.

דרום הר חברוןдром hар хэврон южная часть Хевронского нагорья, в Иудее. Дословно: «юг Хевронской горы».

Слово דומה дома «похожа» предполагает использование предлога ל. Например, היא דומה לאמא hи дома лэ-има «Она похожа на маму». В данном случае нельзя использовать предлог על аль «на (сверху), над». Фраза היא דומה על אמא hи дома аль има переводится как «Она похожа на маме».

Сочетание ארוכת מחוש образовано из слов ארוכה арука «длинная» и מחוש махош «усик (насекомого или моллюска)». При этом буква ה преобразовалась в ת. ארוכת מחוש арукат махош дословно переводится «длинноусый», что в русской терминологии соответствует термину «усач».

Глагол פוגעת погаат «наносит ущерб, вредит; задевает; обижает» предполагает использование предлога ב.

Словосочетание ארצות הברית арцот hа-брит состоит из двух слов: ארצות арацот «страны, земли» и ברית брит «союз». Дословно ארצות הברית переводится как «Страны Союза», что подразумевает Соединенные Штаты.

Иврит-русский словарик

נמצאה найдена; находилась нимцэа

חיפושית жук хипушит

חשודה подозрительная хашуда

בпредлог местонахождения, бэ

частица образования творительного падежа

דרום юг даром

הר гора hар

גדולה большая гдола

ש- что (союз); который, которая, которые шэ

דומה похожа; похожая дома

אסייתית азиатская асиятит

ארוכה длинная арука

מחוש усик (насекомых, моллюсков) махош

פוגעת поражает, наносит вред; обижает (ж. р.) погаат

עצים деревья эцим

ו и; а (союз) вэ

מחסלת уничтожает, ликвидирует (ж. р.) мэхасэлэт

אותם их отам

תוך в течение тох

שנים годы шаним

פעם раз; однажды; когда-то паам

רק только рак

מזרח восток мизрах

רחוק дальний; далеко рахок

סין Китай син

יפן Япония япан

קוריאה Корея корэйа

אחרונות последние (ж. р.) ахронот

היא она hи

אוכלת ест, поедает охэлет

גם также, тоже гам

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *