Новый путь דרך חדשה

זמר: מתן כהן
מילים: אור גולדשטיין
לחן: אור גולדשטיין ורון צרפתי

 
 

Певец: Матан Коэн

Слова: Ор Гольдштейн

Мелодия: Ор Гольдштейн и Рон Царфати
              1

 

פוקח את עיניי , ופוסע לי שוב
אל אותו מקום ישן ואהוב
משתחרר מכל זכרונות העבר
מכל הכאב שאותי שבר

Покэах эт эйнай у-фосэа ли шув

Эль ото маком яшан вэ-аhув

Миштахрэр ми-коль зихронот hэ-авар

Ми-коль hа-кээв шэ-оти шавар

 


Открываю мои глаза и шагаю себе снова –

К тому же старому любимому месту.

Освобождаюсь от всех воспоминаний прошлого,

От боли, сломавшей меня.


                                                                                                                                     2

הפרחים מסביבי עכשיו שוב פורחים
חיוכים חמים אותי עוטפים
מאמין בדרכי לא מביט לאחור
הפעם אותי דבר לא ישבור

hа-прахим ми-свиви ахшав шув порхим

хийухим хамим оти отфим

маамин ба-дарки, ло мабит лэ-ахор

hа-паам оти давар ло йишбор

 


Цветы вокруг меня сейчас опять цветут

Теплые улыбки меня обволакивают

Верю в мой путь, не смотрю назад

На этот раз меня ничто не сломает

 


פזמון:


זוהי דרך חדשה
הכל הולך להשתנות
זו התחלה שמבטיחה
שהכל יכול לקרות
אני מלא בכוח ואמונה
זוהי דרך חדשה
זוהי דרך חדשה

пизмон:


зоhи дэрэх хадаша

hа-коль hолэх лэhиштанот

зо hатхала шэ-мавтиха

шэ-hа-коль яхоль ликрот

ани малэ бэ-хоах вэ-эмуна

зоhи дэрэх хадаша

зоhи дэрэх хадаша

 


Припев:

 

Это новый путь

Все готово измениться

Это начало, которое обещает

Что все может случиться

Я наполнен силой и верой

Это новый путь

Это новый путь

 


               3
האושר עכשיו חוזר אל חיי
ושוב רואים את הצבע בפניי
אאמין בדרכי גם בשעות הכי קשות
הריי כל עץ שמשקים מניב פירות  (פעמיים)

hаошэр ахшав хозэр эльхаяй

вэшув роим эт hацэва бэфанай

аамин бэ-дарки гам ба-шаот hахи кашот

hарэй коль эц шэ-машким мэнив пэрот (2 раза)

 


Счастье сейчас возвращается в мою жизнь

И снова видят меня в хорошем настроении («цвет в моем лице»)

И в самое тяжелое время я верю в свой путь

Ведь каждое дерево, которое поливают, приносит плоды

 

Грамматический обзор

 

Слово פוקח покэах переводится как «открывает», но используется только со словом «глаза». Выражение לפקוח עיניים может означать «смотреть и понимать то, что видишь; прозреть, увидеть истину». Неправильно использовать слово לפקוח в значении, например, «открыть дверь», для этого используется другой глагол – לפתוח דלת лифтоах дэлет. При этом, слово לפתוח также используется по отношению к глазам – לפתוח עיניים лифтоах эйнаим «открыть глаза».

 


Обратите внимание: в классическом иврите предлог ו может звучать как у, а первая буква последующего за ним слова теряет дагеш. Первая буква может терять дагеш также при присоединении однобуквенных предлогов ב или ל. Примеры из текста:

 

פוקח את עיניי ופוסע

покэах эт эйнай у-фосэа

 

אני מלא בכוח

ани малэ бэ-хоах

 


В разговорной речи это правило часто не соблюдается, поэтому фразы произносились бы так: покэах эт эйнай вэ-посэа, ани малэ бэ-коах

 

 

Выражение אני פוסע לי ани посэа ли переводится как «я шагаю себе (дословно: «я шагаю мне»)». Приведем другой пример: אכין לי קפה ахин ли кафэ «Я приготовлю себе кофе» (дословно переводится: «Я приготовлю мне кофе» или «Я приготовлю для меня кофе»).


Местоимения, образованные от предлога ל могут переводиться как «себе».

 

Обратите внимание: определенный артикль ה, стоящий перед словами, начинающимися с гортанного звука (буквы ע ,ח ,ה) в некоторых случаях может звучать hэ, а не hа.


Пример из текста: זכרונות העבר зихронот hэ-авар. В разговорной речи это правило обычно не соблюдается. Начинающим изучение иврита не рекомендуется акцентировать на этом внимание. Тем более, что подавляющее большинство современных носителей иврита не способны произнести гортанные звуки.

 

К словам в иврите могут присоединяться местоименные окончания (суффиксы). Рассмотрим примеры слов из текста, вместе со словами без местоименных окончаний:

 


עיין  глаз  аин

עיני  мой глаз  эйни

עיניי  мои глаза  эйнай

 

דרך  дорога  дэрэх

דרכי  моя дорога  дарки

 

מסביב  вокруг  мисавив

מסביבי  вокруг меня  мисвиви

 

פנים  лицо  паним

פניי   мое лицо  панай

 


Выражение רואים את הצבע בפנים роим эт hа-цэва бэ-фанай (дословно: «Видят цвет в лице») означает «Цвет лица принял здоровый вид», «Этот человек избавился от тяжелых мыслей».

 

Выражение בשעות הכי קשות ба-шаот hахи кашот  дословно переводится: «В самые тяжелые часы» (по смыслу: «В самое тяжелое время»). Считается, что слово הכי hахи «самый; наиболее» характерно для разговорного языка.


Для нормативного языка была бы характерной фраза: בשעות הקשות ביותר ба-шаот hа-кашот бэ-йотэр «В самые тяжелые часы» («В самое тяжелое время»). Однако в некоторых ситуациях нормативный язык воспринимается слишком сухо, формально – поэтому автор текста неслучайно предпочел использование слова הכי – в современном языке это нормально.

 

Слово הולך hолэх может означать «собирается; имеет тенденцию; способен, стремится». Например, фразу מצב הולך להשתפר мацав hолэх лэhиштапэр можно перевести «Намечается улучшение ситуации» (дословно: «Ситуация стремится улучшиться»).

 

Слово זו зо стоит перед существительным и переводится «эта, это». Слово זוהי зоhи образовано из двух слов זו и היא hи «она». זוהי переводится как «это та самая».

 

Приводим также слова из данного материала, не относящиеся к тексту песни:


זמר  певец  замар

מילים слова милим   
לחן мелодия лахан

פזמון  припев; куплет  пизмон

 

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *