Главная Изучение иврита Корневой словарь Ключ к иврит-русскому удобному (корневому) словарю. Буквы Т-Я
Ключ к иврит-русскому удобному (корневому) словарю. Буквы Т-Я
Автор: Марк Харах מארק חרך   
04.10.2011 13:26
Индекс материала
Ключ к иврит-русскому удобному (корневому) словарю. Буквы Т-Я
Буква Т (титул-триллер)
Буква Т (триумф-тянуть)
Буква У (у-уклонение)
Буква У (укол-усталость)
Буква У (устанавливать-уязвимый)
Буква Ф
Буква Х
Буква Ц
Буква Ч
Буква Ш
Буква Щ
Буква Э
Буква Ю
Буква Я
Все страницы

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"

 

Буква Т (таблетка-титры)

 

таблетка  כדר, טבל

таблица   לוח, טבל

табурет   רפרף

таз /анат./ אגן

/лохань/ זיז, אגן

/миска/קער

таинственный   סתר

тайм /сп./חצה

тайм-аут  פסק

таймер  קצב

тайна   סוד, עלם

тайник  חבא, סתר

тайный  חשא, סמה

тайский  תאה

также  גם

такса /тариф/ ערף

/зоол./ תחש

таксиמנה

такт /ритм/קצב

/вежливость/נמס

тактика  תכסס

талант\ливый  כשר

талисман  קמע

талия  מתן

талон  תלש, כרטס

там  שמה

таможня  מכס

танец  רקד, חול

танкер  כול

танцевать  רקד

танцор  רקד

тапочки  נעל

таракан  מקק, תקן

таран /орудие/איל

/столкновение/נגש

таращиться  לטש

тарелка  צלח, פנך

/муз./ צלל, צלצל

тариф  ערף

таскать  סחב

тасовать  טרף

татуировка  קעקע

тахометр  מדד

тачка  רוץ

тащить  סחב, גרר

тащиться  זחל, סחב

таяние  מסס

твердить טען, שנן

твердый  קשה,חזק

твердыня  עזז, חזק

творение

/о творчестве/יצר

/о сотворении/ברא

творец  ברא, יצר

творческий  יצר

театр  בבה

Тегеран  טהר

текст  מלל

текучий  נזל

текущий  שטף

/счет в банке/עבר

телега  עגל

телеграмма  ברק

тележка  עגל

телезритель  צפה

теленок  עגל

телесный  גוף

телефон  טלף

телец  עגל

/знак Зодиака/שרר

тело  גוף

телятина  עגל

тема  נשא

темница  כלא

темнота  חשך, אפל

темный /цвет/כהה

/не освещен/חשך, אפל

темп  קצב

температура  חמם, עלה

темя  קדקד

тенденция  מגם, נטה

тендер /конкурс/כרז

теневой  צלל

теннис שלח

тент  מסך

тень  צלל

теория  הרה

теперь  עתה, עכשו

теплица  חמם

тепло\та  חמם

тереть\ся  שפשף, חכך

терзать  טרף, רטש

терка  גרר

терминנוח

терминалסוף

терминологияנוח

термометрמדד

термос  שמר

терновый куст  סנה

терпеть /боль/סבל

/сдерживаться/אפק

терпкий  קהה, עפץ

терраса

/балкон/רפס

/на склоне/דרג

территория  שטח, אתר

террорист\ический  פגע, חבל, פח"ע

терять\ся

/пропадать/אבד, עלם

/проигрывать/פסד

теснить\сяצפף, דחק

теснота  צפף, דחק

тесный  צפף, צרר

тест  בחן

тесто  בצק

тесть  חמם

тетива  יתר

тетрадь  חבר

тетя  דוד

техника безопасности  בטח

технология  ידע

техобслуживание  חזק

течение

/жидкости/זרם

/времени/משך

/о процессе/הלך

течь /поток/זרם

/протекание/דלף, נזל

теща  חמה, חתן

тигр נמר

Тигр חדקל

тик /нервный/ עוה

тиканье  תקתק

тиляпия  נון

/морская/ אדם

тип /вид/סוג, מין

/человек/טפס, ברנש

типичныйטפס, אפה

тирטוח

тиражированиеכפל

тиранרדה, ערץ

тиски  לחץ

титры  כתב

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"

 

титул  תאר

титульный лист  שער

тиф  בהר

тихий  שקט

тишина  שקט, דמם

ткань  בדד, ארג, רקם

тканьё  ארג

ткачארג

тление  לחש

/угасание/  דעך

тля  כנם

тмин  קמל, כרו

то бишь  אפא

товар  סחר

товарный

  /торговый/  סחר

  /состав/  נשא (см. примечания)

товарищ  חבר

товарищество  עמת, חבר

товарный

/коммерческий/סחר

/грузовой/נשא

тога אצטלה

тогда  אז

тождественный  זהה

тожеגם

токזרם

/гумно/ גרן

токарь  חרט

токсикоз  רעל

ток-шоу  ארח

толкание  דחף

/сп./הדף

толкование  פרש, דרש

толковый /понятливый/ בון

  /о словаре/ מלל, см. "Примечания"

толочь  טחן, כתש

толпа /сброд/אסף

/масса/קהל, המה

толпиться  גדד, קהל

толстеть  שמן

толстый /вещи/עבה

/люди/שמן

толчокדחף, הדף

толщина  עבה

толь  ירע

только /но/אך

/лишь/לבד, רק

том  כרך

тон /цвет/גון

/звук/צלל

тонкий  דקק

тонна  טון

тонуть  טבע

топить\ся

/тонуть/טבע

/отапливать/נסק

топкийטבע

топливоדלק

топор  גרזן

топтать  דרך

/попирать/רמס

топчан  מטה

торг  מקח

торговать  מכר, שוק

торговаться  מקח

торговля  סחר, שוק

/с лотка/רכל

торговый  סחר

торжественность  חגג

торможениеבלם

тормоз\итьבלם

торопитьזרז, אוץ

торопитьсяמהר

торт  עוג

торф  כבל

тоска /скука/שעמם

/печаль/געגע, עצב

тост /хлеб/קלה

тостер  צנם

тотальный  כול

тотчас  תכף

точилка  חדד

точило  שחז

точить

/об острие/חדד

/о лезвии/שחז

точкаנקד

точно\стьדיק

тошнота  בחל

тощий  רזה, דלל, כחש

трава /бот./עשב

/лужайка/דשא

травля  שסה, רדף

травма  פגע

травоядный  אכל

традиционный  מסר

традиция  מסר, נהג

траектория  סלל, נתב

трактат  מסך

трамбоватьכבש

трамвайחשמל

трамплинקפץ

транжиритьבזבז

транслировать  שדר

трансляция  שדר

трансмиссия  מסר

трансплантация  שתל

транспорт

/пассажирский/ חבר, רכב

/грузовой/יבל, נשא

транспортир  זוה

трансформатор  שנה

траншея  תעל, חפר, שוח

трапеза  ארח, סעד

трасса

/магистраль/כבש

/маршрут/נתב, סלל

трассирующийנתב

трата  בזבז, יצא

траур  אבל, שכל

/семь дней/שבע

требование  דרש, בקש, תבע

тревога

/сигнал/זעק, צפר

/подъем/ קפץ

/беспокойство/ דאג

тревожить\ся דאג

/надоедать/טרד

трезвый  פכח

трельяж  דלה

тренажерכשר

тренерאמן, עמן

трениеשפשף, חכך

тренировать\ся  אמן, רגל

треножить  כפת

трепетать  רעד

треск  פצפץ, חרק

треска  חמר, שבט

трескаться  סדק

третий  שלש

треть  שלש

треугольник  שלש

трех-  תלת

трехмерный  מדד

трещина    סדק, חרץ, שסע

три  שלש

трибуна

/стадиона/   יצע

/подмостки/  בים

тридцать  שלש

триллер מתח

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"

 

триумф  נצח

трогательный  רגש

трогать  נגע

трогаться  זוז

тройка  שלש

тройник /тех./ פצל

тройня  שלש

тромбоз  פקק

трон  כסה

тропа  שבל, סלל

трос  כבל

тростник  גמא

трость  קלל

тротуар  דרך

трофей  שלל

труба  צנר

/дымоход/ארב

/муз./ חצצר

/водосточная/ רזב

трубитьתקע

трубка /труба/ צנר

/курительная/קטר

/телефона/שפר

трубкозуб  שנבוב

трубопровод  צנר

труд\иться  עבד, טרח

трудно  קשה

трудный  קשה

трудоустроенный  עסק

труженик  עבד

труп  גוף, גוה

/падаль/פגר

труппа  להק

трус\ость פחד

трусы תחת

тряпка  סמרטט, טלה

/половая/סחב

трясти  רעד

туалет  שרת

туберкулез  שחף

тугоухий  כבד

туда  שמה

туз  אס

туловище  גוף

туман\ность  ערפל, אבך

тунец  טנה

туннель  נהר

тупик  בוא

тупица  טמטם

тупой

/не острый/קהה

/глупый/טמטם

тур /выборов/ סוב

/туризм/ טיל

тура /шахм./צרח

турбина  שחן

турецкий  תרך

туризм  תור

турист  תור

турне  סוב

турник  מתח

турникет  דלת

турнир חרה

турпоход  טיל, חנה

тусклый  כהה, עשש

туфля  נעל

туча  ענן

тучный  שמן, דשן

тушить /гасить/כבה

/варить/צלה

тушканчик  רבע

тушь  טשטש

тщеславие  גדל

тыква  דלע

тыл  ערף

тысяча  אלף

тычинка  אבק

тьма  חשך, אפל

тэг תיג

тюбетейка  בכר

тюбик  שפר

тюлень  ארה

тюльпан  צבע

тюремщик  סהר

тюрьма  כלא, סהר

тягач  גרר

тяготение  משך

тяжба  דון

тяжелоатлет  שקל

тяжелый /вес/כבד

/трудный/קשה

тяжесть /вес/כבד

/бремя/נטל

/трудность/קשה

тяжкий  חמר

тянуть\ся  משך

/о буксире/גרר

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


Буква У

 

у  אצל, ל   

убавлять  פחת

/сократить/צמצם

/о размере/קטן

убегать  ברח

/скрыться/מלט

убеждение

/уговоры/כנע, יכח

/позиция/ידע

убежище  קלט, חסה

убивать  הרג, רצח, קטל

убийство  רצח

убийца  רצח

убирать\ся

/чистить/נקה, סדר

/удалить/סור, סלק

убитый  הרג, רצח

убогий  סכן

убой  שחט, טבח

убор головной  כבע

уборка

/чистка/נקה

/урожая/קצר

уборная  שמש, כסה

убыток  פסד

уважаемый  כבד

уважение  כבד

увековечить  נצח

увеличение

/размера/גדל

/размножение/רבה

увенчанный  עטר

уверенно\сть  בטח

увертываться  חמק

увечье

/травма/פגע

/инвалидность/מום, נכה

увидеть\ся  ראה

увиливание  חמק, שמט

увлажнять  לחה, רטב

увлекать\ся

/тяга/משך, סחף

/внимание/רתק, להב

увольнение  פטר

/демобилизация/שחרר

/отпуск/חפש

увядший  כמש, קמל

угадывать  נחש

угасание  דעך

углевод  פחם

углерод  פחם

угловой  פנה

/сп./קרן

углубление  עמק

угнетать  דכא, נצל

угнетенность  דכא

уговаривать  פצר, כנע

угождать  רצה

угол

/расхождение лучей/קרן

/здания/פנה

/матем./זוה

уголовный  פלל

  /кодекс/ ענש (см. примечание)

уголь  פחם

угольник  זוה

угорь /зоол./ צלפח

угощение כבד

угрожать  אים

угроза  אים, סכן

угрозыск  בלש

угрызения  יסר

угрюмый  קדר, זעם

удабривание  זבל, דשן

удав  חנק

удаление  סור, רחק, סלק

/зубного нерва/ שרש

удар  נכה, חבט

/ногой/בעט

/головой/נגח

/постукивать/נקש

ударение טעם

удар\ять  נכה, חבט

/ногой/בעט

/головой/נגח

/постукивать/נקש

удача  צלח, מזל

удачный  צלח

удваивать  כפל

удельный  סגל

удержание

/вычет/נכה

/хватка/חזק, אחז, תפס

/сп./ רתק

удешевление  זול

удивительный  פלא, פתע, תמה

удивление  פתע, תמה

удить  דוג

удлинение  ארך

удобный  נוח

удобрение  זבל, דשן

удобство  נוח

удовлетворение  ספק

удовлетворенность  ספק, שבע

удовлетворять  ספק, רצה

удовольствие  הנה, ענג, כיף

удод  דכף

удостоверение  עוד, אשר

удостоверить\ся  ודא, אשר

удостоиться  זכה

удочка  חכה

удрученный  דכא, סכל

удушение  חנק

удушье  חנק, שנק

уединение  בדד, יחד

уезжать  עזב

ужалить  עקץ, נכש

ужас\ный  אים, ירא, זוע

уже כבר

ужин/ать ערב

узаконивать  יסד

узда  רסן

узел  קשר

узкий  צרר

узнавать

/познать/ידע

/признавать/נכר, זהה

узник  אסר

узор  ציר

узость  צרר

узурфрукт הנה

указ  צוה, הרה, גזר

указатель

/ключ/פתח

/дорожный/שלט

указка  חוה

указывать  צבע, הרה

укалывать\ся  דקר

/об инъекции/זרק

укладывание  נוח, שכב

уклон  נטה

/спуск/שפע, ירד

уклонение  שמט, חמק

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


укол  דקר

/инъекция/זרק

укор  נזף, גנה

укорачивание  קצר

укоренение  שרש

украденный  גנב, גזל

украшать\ся  יפה, קשט

украшение  קשט, כשט

укрепление

/усиление/חזק

/крепость/בצר

/подкрепление/גבר

укроп  שמר

укротить  אלף, רסן

укрывать\ся

/покрывать/כסה

/скрываться/עלם

укрытие  חסה, קלט, חבא

уксус  חמץ

укус  נשך

/насекомого/עקץ

/змеи/נכש

укутывать\ся  עטף

улаживать\ся  סדר

улей  כור

улетучиваться  נזף

улика  ראה, יכח

улитка  שבל

улица  רחב

/пешеходная/דרך

уловка  חבל

улучшение  שפר, טוב

улыбаться  חיך

улыбка  חיך

ультразвук  עלה

ум  שכל, מוח

умалять  מעט

умелый  ימן

умение  ידע, יכל, ימן

уменьшение  קטן, פחת, מעט, צמצם

умеренность  מתן

умерщвление  מות, הרג

уметь  ידע

умирать  מות, פטר, עלם, גוע

умничать  חכם

умножать\ся

/матем./כפל

/размножаться/רבה

умолять  חנן

умственный  שכל

умудренный  חכם

умывальник  כיר

умывать\ся  רחץ, שטף

умысел  כון

умышленно  כון

унавоженный  זבל, דשן

унижение  שפל

унитаз  אסל

уничтожение

/ликвидация/חסל

/сжигание/בער

/о паразитах/דבר

/истребление/כחד, שמד

упадок  דרדר, ירד, שפל

упаковка  ארז, עטף

уплотнение  דחס, צפף, עבה

уповать בטח

уподобление  שוה

уполномоченный  יפה

упоминание  זכר

упорство  עקש

упорядоченный  סדר, ערך

употребление

/использование/שמש

/потребление/צרך

управление

/руководство/נהל, נהג

/ведомство/רשה

/вождение/נהג

упражнение  רגל

упразднять  בטל

упрашивать  פצר, כנע

упрек  יכח, נזף

упрекать  גער, גנה, נזף

упрощать  קלל, פשא

упругий  גמש

упрямство  עקש

упущение  פספס, חדל, חמץ

ура!  ידד

уравнение  שוה

уравнивать  שוה, קזז

уравновешивать  אזן

Уран /планета/ אור

урезать  קצץ

урна /мусор/פחח

/избирательная/קלף

уровень

/высота/רום

/прибор/פלס

/вершина/פסג

/моря/  פנה

урод\ство  כער

урожай  יבל

уроженец  ילד

урок

/занятие/שער

/нравоучение/לקח

ус\ики  שפם

/биол./  חוש

усадьба  חוה

усаживание  ישב

усатый שפם

усваивать  קלט, עכל

усердие  שקד, תמד

усиление  חזק, גבר

усилие  אמץ

усилитель  גבר

ускользать  חמק, מלט

ускорение  אוץ

ускорять  אוץ, זרז

условие  תנה

усложнение

/осложнение/סבך

/модернизация/כול

услуга

/сервис/שרת

/одолжение/טוב

усмешка  גחך, חיך, צחק

усмирять  רסן

усовершенствование

/модернизация/כול

/квалификация/שלם

успевать  ספק

успех  צלח

успокаивать\ся  רגע

устав  תקן

усталость  עיף, לאה

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


устанавливать

/постановлять/קבע

/ставить/עמד

/подключать/תקן, פעל

установка

/ракетная/שגר

/устройство/תקן

/подключение/תקן, פעל, חבר

/постановление/קבע

устаревать  ישן

устойчивость  יצב, עמד

устраивать\ся סדר, ארגן, ערך

устранение  סלק

устрашать  אים, פחד

устройство

/механизм/נגן

/структура/בנה

/установка/תקן

/организация/ארגן

уступка  ותר

устье  שפך

усы  שפם

усыновление  אמץ

усыпление  רדם

утаивание  עלם, סתר

утварь  כלה

утверждать

/разрешать/אשר

/настаивать/טען

утечка  דלף

утешение  נחם

утилизация  חזר

утилитаризм יעל

утка  ברוז

/для больного/שתן, בקבק

утконос  ברוז

утолять жажду  רוה

утомление  עיף

утонченный

/тонкий/דקק

/острый/חדד

/изысканный/עדן

утопленник  טבע

уточнение

/информация/עדכן

/выяснение/ברר

/пояснение/בהר, אור

утрата  אבד

утренник סוב

утрирование  גזם

утро  בקר

утруждать  טרח, טרד

утюг  גהץ

ухаб המר

ухажер  חזר

ухаживать

/заботиться/טפל

/обольщать/חזר

/лелеять/טפח

ухмылка  גחך

ухо  אזן

уход /забота/טפל

/техобслуживание/ חזק

/покидать/עזב

/на пенсию/פרש

ухоженный  טפח, טפל

ухудшение  רעע, חמר

/порча/קלקל

уцелевший  שאר, שרד

участие  שתף

участник  שתף, חבר

участок

/земельный/גרש, חלק, תחם

/полиции/חנה

/патрулирования/ נקף

/избирательный/קלף

учеба  למד

учебник  למד

учение  הרה, למד, הלך

/воен./אמן

ученик  למד

ученый  ידע, שכל, חכם

учет /подсчет/ספר

/регистрация/רשם, פקד

учитель\скаяהרה

учить\сяלמד

учреждение

/основа/יסד

/организация/ארגן

учтивость  אדב, נמס

ущелье  בתר, נקק

ущемление

/дискриминация/קפח

/давление/לחץ

ущерб  נזק

уязвимый  פגע

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


Буква Ф

 

фабрикация פברק

фаворит  עדף

фазан פסה

файл  קבץ

факел  לפד, נשא

факт  עבד

фактический  עשה, עבד

фактор  גרם

факториал  עצר

фаланга  פרק

фальсификация  זיף

фальш\ивый  זיף, סרק

фамилия  שפח

фанатичный  אדק, קנא, שרף

фантазер  דמה, הזה

фантазировать  בדה, דמה, פנטז

фантазия  דמה, פנטז

фантастический  בדה, דמה

фара  פנס

фараон  פרע

фармацевт  רקח

фартук  סנר

фарфор  חרס

фарш  טחן

/начинка/מלא

фаршированный  מלא

фасад  חזה

фасоль  שעע

фасон  דגם, סגנן

фатальный גרל

фейерверк  זקק

фекалии  יצא, חרא

фельдшер  חבש

фен  יבש

феномен  יפע

ферзь  מלך

ферма  חוה

фермент  תסס

феска  רבש

фехтование  סיף

фиалка  סגל

фиброма שרר

фибры  נים

фига /бот./תאן

/жест/ שלש

фигура /тело/גוף

/геометр./ציר

/шахм./ כלה

фигурист  חלק

физиономия  פרצף

физкультура  גוף

фиксация  קבע

филателист  בול

филиал  סנף

филин  אוח

философ  הגה

философский камень  חכם

фильм  סרט

фильтр\ат  סנן

финал  גמר, סים

финансирование  ממן

финансы  כסף, אצר, גזבר

финик  תמר

фиолетовый  סגל

фирма  חבר

фисташки  פסטק

фисташковое дерево  אלה

фитиль  פתל

флаг  דגל

флагманский דגל

флагшток  תרן

фланг  אגף

флейта  חלל

фломастер  טשטש

флора  צמח

флот  צי

флюгер שבשב

флуоресцентный זהר

фляжка  מים

фокус /центр/נקד

/чудо/קסם

фокусировка  נקד

фокусник  קסם

фол עבר

фольга  רדד

фон  רקע

фонарь  פנס

фонт  גוף

фонтан  זרק

форель טרט

форма

/одежда/מדד

/построение/ציר, בנה, גזר

/способность/כשר

формат  גדל, ציר

форматирование  חול

формирование  קום, רכב

формула  נסח

формулировать  נסח, גדר

форпост אחז

форточка  צהר, חרך

фосфат  זרח

фосфор\ный  זרח

фотоаппарат  צלם

фотограф\ировать  צלם

фотография  צלם, מון

фрагмент  קטע

фраза

/изречение/אמר, שפט, בטא

/красноречие/מלץ

фракция  סיע

франтоватый  גנדר

фрахт

/груз/נשא

/аренда/ שכר

фреза  כרסם

фрезеровщик  כרסם

фронт\альный  חזה

фрукт  פרה

фторирование  (פלר)

фуга רדף

фундамент  יסד

фундук  לוז

функционер  עסק

функционировать  פקד, פעל

функция  פקד

фураж  ספא

фургон  קרן

фурнитура  פרזל

фурункул  חטט

футбол  כדר

футляр  רתק, עטף

футуролог\ия  עתד

фуфайка  אפד

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


Буква Х

 

хай-тек  עתר

хакер  פרץ, פצח

хала חלל

халат  חלק

халатность  רשל

хамелеон  זקה

ханжество  חסד, צבע

хаос  בהה

характер\изовать  אפה

характеристика  אפה, תכן

харкать  כחכח

хартия  אמן

хвала  הלל, שבח

хвалить  שבח

хвастаться  פאר

хватать  חטף, תפס

/достаточно/ספק

хватка  תפס

хвойный   חוט

хворост  זרד

хвост\атый  זנב

хек  בקל

херувим  כרב

хижина  בקת

хирург  נתח

хит להט

хитрый  ערם

хищение  גנב, מעל

хищник  טרף, דרס

хладнокровно קרר, רוח

хлам  גרט, סמרטט

хлеб  לחם

хлебать  לגם, גמא

хлев  רפת

хлесткий  צלף

хлопанье

/дверью/טרק

/в ладоши/מחא

хлопок  כתן

хлопотать  שדל, טרח

хлопоты  טרח, טרד

хлопья  דגן

хмель /бот./כשה

/опьянение/שכר

хмурый  ענן, קדר

хобби  חבב

хобот  חדק

ход  הלך, נוע, צעד

/подземный/חול

ходатайство

/действие/שדל

/просьба/בקש

ходить  הלך

/на лыжах/גלש

ходкий  מכר, הלך

ходули  קבקב

ходунки  הלך

хозяин  בער

хозяйство  שוק

хоккей  הוקי

холить  טפח

холм  גבע, תלל

холмистый  גבע

холод\ильник  קרר

холостой

/человек/רוק, פנה

/патрон/סרק

хомяк  אגר

хор  קהל

хорда  יתר

хорек  חמס

хоронить  קבר

хороший  טוב

хотеть\ся  רצה, חשק

храм  קדש , כול, בית

хранение  שמר

/складирование/חסן

хранилище  אגר

хранить\ся  שמר, חסן

храп\еть  נחר

хрен  חזר, מרר

хрестоматия  קרא

хризантема  חרץ

хриплый  צרד

хрипота  צרד

христианство  נצר

хромать  צלע, פסח

хромой  צלע, פסח

хрупкий  שבר

хруст  רשרש, חרק

хрусталь  בדלח

хрящ  סחס

худеть  רזה

худоба  דלל

художественный

/фильм/עלל

/гимнастика/אמן

художник  ציר

худой  רזה

хула  גנה

хулиган\ить  שלל, ברין

хунта כתת

хурма  פרסם

хутор  חוה

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


Буква Ц

 

цапля  נוף

царапать  שרט

царапина  שרט

царица  מלך

царство  מלך

царь  מלך

/русский/צאר

цвет  צבע

цветение  פרח

цветной  צבע

цветок  פרח

цедить  סנן

целина  בתל

целительный  רפא

целиться  כון

целовать\ся  נשק

целомудрие  בתל

целый  שלם, מלא

цель  מטר, כון, יעד

цемент  מלט

цена  מחר, ערך

ценить  ערך

ценник  מחר

ценность  ערך

ценный  יקר, ערך

центр  רכז

/фокус/נקד

/середина/יצע

центрифуга  רכז

цепляться  תפס, דבק, טפל

цепочка  שרשר

цепь  שרשר

/электрич./ עגל

церемония  טכס

церковь  כנס

цикада  חרגל

циклон  שקע

цилиндр\ический  גלל

/о шляпе/גבע

цинизм  צין

цинк  אבץ

циновка  חצל

циркуль  חוג

циркуляр  חזר

цирроз  שחם

цирюльник  גלב

цистерна  כול

цитата  צטט

цитировать  צטט

циферблат שעה

цифра  ספר

цыган  צען

цыпленок  פרח

/пища/עוף, פרג

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


Буква Ч

 

чавкать  פמפם

чабан רעה

чадра  צעף

чай  תה

чайка  שחף

чайная  תה

чайник  קום

чайхана  תה

чартер  שכר

чары  כשף, קסם

час  שעה

часовой

/воен./זקף

/о часах/שעה

часовщик  שעה

частичный  חלק

частный  פרט

часто  עתה

частота  תדר, תכף

часть  חלק, מנה, אנה

часы  שעה

чахлый  חלש, נבל

чаша  גבע

/весов/אזן

чашка  ספל

чаяния  שאף , יחל

чек  מחה

чеканить  רקע, טבע

человек  אדם, איש

человекообразный  אדם

человечество  איש

челюсть  לסת

/хищника/לתע

чемодан  זוד

чемпион\ат  אלף

чепуха  שטה

червонец  אדם

червь  תלע

чередование  תור, סדר, סרג

через  דרך

/об измерении/עוד

череп  גלגל

черепаха  צבה

черепица  רעף

черепичный גג

черепок  חרס

черешня  גדגד, דבדב

черника  אכם

чернила  דיו

черновик  טיט

чернослив שזף

черный  שחר

черпак  שאב

черпание  שאב, דלה

черствый  קשה, יבש, קשח

черт  שדד, עזאזל

черта

/линия/פסה, קוקו

/характеристика/תכן

чертеж\ник  סרטט

чертить  סרטט

чертополох  ברק

черточка  פסה, קוקו

/дефис/נקף

чесание  גרד

чесать\ся  גרד, חכך

чеснок  שום

чесотка  גרד

честный  ישר

честолюбивый  שאף

честь  כבד

чета  זוג, צמד

четверг  חמש

четвереньки  רבע

четверть  רבע

четкий  ברר

четыре\хугольник  רבע

чехол  חפה

чечевица  עדש

чешуя  קשקש

чиж  חרף

чин  דרג

чинить  תקן

чиновник  פקד

чипсы  טגן

чирей ריס

чириканье  ציץ

числитель  מנה

числительное  ספר

число

/дата/ארך

/количество/ספר

чистить\ся

/убирать/נקה

/от кожуры/קלף

/начищать/צחצח

чистый

/не грязный/נקה

/рафинированный/זכך

/натуральный/טהר

/начищенный/צחצח

/о звуке/צלל

читать קרא

чиханье  עטש

член /анат./אבר

/участник/חבר

членистоногие פרק

членство  חבר

чмокать  פמפם

чолнт  חמם

чреват הרה

чрево  רחם, בטן

чрезвычайный

/положениеחרם /

/комиссия קרא/

чрезмерный  יתר, גזם

чтение  קרא

чтец  קרא

что  מה

чтобы  כדי, עלה

что-нибудь  מה, דבר

чувствительность  רגש, חוש

чувство\вать  רגש, חוש

чугун  יצק

чудак\оватый  תמה

чудесный  פלא

чудо  פלא

чудовище  פלץ

чужой  זור, נכר

чулок  גרב

чума  דבר

чурбан  בול

чуткий  קשב, עור

чучело

/пугало/דחלל

/животного/פחלץ

чушь  שטה

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


Буква Ш

 

шаблон  בנה, דגם

шаг  צעד, פסע

шагать  צעד

шакал  תנן

шалаш  מסך

шалить  שבב, שלל

шаловливый  שבב

шаль  טפח, צעף

шальной

/дикий/פרא

/о пуле/תעה

шампур  שפד

шанс  סכה

шансон  נפש

шансонье פזם

шантаж\ировать  סחט

шапка  כבע

шар\ообразный  כדר, גלגל

шарф  צעף

шасси (рама) שלד

шатание  נדנד

шатер  אהל

шаткий  רפה

шатун  טיל

шафранный  כרכם

шах\маты  שיח

шахта  כרה

шахтер  כרה

швейцар  שער

швея  תפר

швырять  עוף, שלך

шевелить\ся  זוז, נוע

шейка  צואר

шелест\еть  רשרש, אוש

шелк  משי

шелковица  תות

шелуха  קלף

шелушение  קלף

шепот  לחש

шеренга  שיר

шероховатость  חספס

шерсть  צמר

шест  מוט

шествие  הלך

шестерка  ששה

шесть  ששה

шея  צואר

шизофрения  שסע

шиитский  שיע

шикарный  פאר

шило  רצע

шина /колеса/צמג

/фиксация/קבע

шип  קוץ, דקר

шиповник  ורד

шипучий  תסס

ширина  רחב

ширма  פרגד

широкий  רחב

ширококостный  גרם

широта   רחב (в примечаниях)

шить\ё  תפר

шишка /бот./אצטרבל

/от удара/חבר, גדל

шкаф  ארן

школьник  למד

шкура  פרו, עור

шкуродер פשט

шлагбаум חסם

шлаки פסל

шланг  צנר

/пожарный/זרנק

шлем  קסד

шлепанец  נעל

шлепок  טפח

шлифовать  לטש

шлюз  סכר

шлюпка  סיר, שוט

шлягер  להט

шляпа  כבע, גבע

шляпка  כפה

шмель  דבר

шнур  חוט

/бикфордов/ שהה

шнурок  שרך

шов  תפר

шок  הלם

шомпол  חטר

шопинг  קנה

шорох רשרש, אוש

шоссе  כבש

шофер  נהג

шпала  אדן

шпилька  סכה

шпинат  תרד

шпион  רגל

шпионаж  בין, רגל

шпора  דרבן

шприц  זרק

шпунт שגם

шрам  צלק

шрифт  גוף, כתב

штабמטה

штамп

/печать/חתם, דפס

/шаблон/בנה, טבע

штангенциркуль פרגל

штанга

/ворот/ קיר

/снаряд/ שקל

штангистשקל

штаныכנס

штат דון, ארץ

штатив

/подставка/ כנה

/держатель/חזק

/тренога/ חצב

штатский אזרח

штепсель  תקע

штопор  חלץ

шторм  סער

штраф/овать  קנס

штрафной  ענש

штрейкбрехер  שבת

штрих\овать  קוקו

штудировать  גרס, שנן

штука  יחד

штукатур\ить  סיד, טיח

штукатурка  טיח

штурвал  נהג

штурм  סער

штурман  נוט

штурмовать  סער, צבא

штык  כיד

шуба  אדר

шум\еть  רעש

шумный

/шумящий/רעש

/бойкий/המה, סאן

шумовкаחרר, רשת

шунт\ирование עקף

шурин  גיס

шуруп  ברג

шуршать  רשרש

шустрый  זרז

шут  ליץ

шутить  בדח

шутка  בדח

/плоская/קרש

/розыгрыш/מתח

шутовство  ליץ

шушуканье  לחש

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


Буква Щ

 

щавель  חמץ

щадить  רחם, חוס

щебенка  כרכר

щебень יצע

щебетание  ציץ

щедрость  נדב

щека  לחי

щекотка  דגדג

щелкать

/семечки/פצח

/ударять/נקש

/пальцем/צרד

щель  חרץ, סדק, חרר

щенок  גור

щепетильность  קפד

щепка  קסם

щепотка  קמץ

щетинистый  זיף

щетинка  זיף

щетка  ברש

щи  חמץ

щиколотка  קרסל

щипать  צבט

щипцы

/кусачки/צבט

/для орехов/פצח

щит /защита/גנן

/панель/לוח, צנה

/рекламный/ חצה

щитовидный תרס

щупальце  משש

щупать  משש

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


Буква Э

 

эвакуатор  גרר

эвакуация  פנה

эвакуировать\ся  פנה

эвтаназия  מות

эгида  חסה

эго אנה

эгоизм  אנך

экватор  קוקו

экзамен\атор  בחן

экзегеза פרש

экземпляр

/копия/עתק

/штука/יחד

/образец/דגם

экипаж

/команда/צות

/карета/כרכר

экипировка  ציד

экология סוב

экономика  כלכל, שוק

экономист  כלכל

экономить\ся  חסך

экран מסך, רקע

/дисплей/ יצג

эксгибиционист פשט

эксклюзивный  לעד

экскременты  יצא

экскурсия  טיל

экскурсовод  דרך

экспедиция  שלח

эксперимент  נסה

эксперт מחה

экспертиза

/заключение/ חוה, חוו"ד

/тест/ בחן, בדק

/мед. осмотр/ סכל

эксплуатация  נצל, שמש

экспонат  יצג

экспорт\ировать  יצא

экспресс  ישר

экспроприация  פקע

экстраверт\ный  חצה

экстрадиция  סגר

экстремист  קצן

эластичность  גמש

электрик  חשמל

электричество  חשמל

элемент

/компонент/רכב

/деталь/פרט

элита  עלה, שוע

эллинист  יון

эмбарго  חרם

эмблема  סמל, תיג

эмболия /мед./סחף

эмигрант  הגר

эмигрировать  הגר, נשר, עזב

эмир\ат  נסך

эмоциональный  רגש

эмоция  רגש

эмульсия  חלב

эмфатический  נחץ

энергичный  מרץ

энергия  מרץ

энтузиазм  להב

эпидемия  נגף

эпизод  קטע

эпилептик  כפה

эпиляция סור

эпикуреец הנה

эпоха  עדן

эра  עדן

эритроциты  כדר

эрудит  ידע

эскадра  שוט, צי

эскадрилья  להק

эскалатор  דרג

эскалация  סלם

эскиз  רשם, סקץ

эскорт  לוה, שמר

экспромт אלתר

эссенция  מצה

эстафета רוץ

эстрада

/подмостки/בים

/легкий жанр/בדר

эта  זה

этаж  קום

этажерка  כון

этап  שלב

эти  אלה

этика  מסר

этикет  נמס

этикетка  דבק, תוה

этот  זה

этюд קטע

эфир

/вещество/אתר

/трансляция/שדר

эффективность  יעל, שיא

эхо  הדהד

эхолот  סנר

эшафот  גרדם

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


Буква Ю

 

юбилей  יבל

юбка  חצה

ювелир  צרף

юг  דרם

южный  דרם

юла  סוב

юнкер צער

юность  נער

юноша  בחר, נער, צער

юный  צער

Юпитер /планета/צדק

юрисдикция  שפט

юрист  שפט, ערך

ююба  שזף

 


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

Русский ключ к словарю:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Э Ю Я

"Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений"


Буква Я

 

я  אנה, אנך

ябеда  לשן

яблоко  תפח

/глазное/ גלגל

явка  יצב

явление  יפע

являться

/быть/הוה

/появиться/יפע

/прийти/בוא, נגע

/привидение/גלה

явный

/выдающийся/בהק

/открытый/גלה

ягодицы  עכז

яд  רעל

ядерный  גרע

ядовитый  רעל, ארס

ядро

/центральная часть/  גרע

/снаряд/קלע, ברזל

язва

/рана/כיב

/сибирская/גחל

язвительность  עקץ

язык

/анат./לשן

/язычок/ענבל

/речь/שפה, לשן

/колокола/ענבל

языковед  לשן

язычество  זור, פגן, עכו"מ

яичник  שחל

яичница  ביץ

/омлет/חבת

/глазунья/עין

яйцекладущий  טול

яйцо  ביץ

якобы  יכל

якорь  עגן

яма  בור

янтарь  ענבר

японский  יפן

яркий  ברק

ярлык  תוה

ярмарка  ירד

ярус  יצע

ясли

/детские/פעט

/для скота/אבס

ясновидящий  ראה

ясный

/понятный/ברר

/светлый/בהר

ястреб  נוץ

яхтсмен  שוט

ячейка  תאה

ячмень  שער

ящерица  לטא

ящик  ארגז, תבה

/жестянка/פחח

/выдвижной/גרר

/ячейка/תאה

ящур /мед./טלף

Обновлено 26.08.2017 07:51
 

Читайте также

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск по сайту

Copyright © 2011 AXAZ.org, All Rights Reserved
Перепечатка разрешена только с активной ссылкой на конкретный материал!